Tietosuojaseloste

Meille Aurajoki Oy:ssä on tärkeää, että tiedät miten tietojasi käsitellään myös nettisivuillamme. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla sinulla on oikeus tietää ja ymmärtää paremmin henkilötietojesi käsittelyä. Olemme sitoutuneita pitämään tietosi salassa ja suojelemaan niitä myös jatkossa.

Ohessa lisätietoja siitä, mitä tietoja tällä sivulla käsitellään ja miten.

Sivuillamme on käytössä Googlen analytiikkatyökalut. Googlen analytiikkatyökalut seuraavat sivumme kävijöitä ja kertovat meille mm. miten monta kävijää sivuillamme käy ja mistä maasta he vierailevat. Kun kävijä lähtee sivuiltamme emme enää pysty, emmekä halua seurata missä hän surffaa.

Sivuston kävijäanalytiikkatyökalut ovat käytössämme siksi, että pystymme kehittämään parempaa nettipalvelua sinun käyttöösi myös jatkossa.

Evästeasetukset

Voit muuttaa selaimesi tai laitteesi evästeasetuksia. Esimerkiksi, voit valita estäväsi evästeet, hyväksyä vain osan niistä tai poistaa evästeet suljettuasi selaimen. Tutustu laitteesi tai selaimesi evästysasetuksiin esim. käyttämäsi selaimen asetusvalikosta.  Lisää evästeistä yleisesti voit lukea mm. täältä.

Google Analytics

Käytämme Google Analytiikka tämän sivun käyttäjien seuraamiseen. Data, jonka keräämme, prosessoidaan anonyymisti ja “data sharing” -asetus on disabloitu.

Emme käytä muita Googlen palveluita Google Analytiikka cookiesin kanssa. Lue lisää Googlen DPA:sta linkistä: Data Processing Amendment.

Lisää siitä, miten Google Analytiikka analysoi dataasi, sekä mm. heidän yksyityyskäytöntönnästään voit lukea täällä and täällä.

Sivusto suojaa meitä myös mahdollisia luvattomia sisäänkirjautumishyökkäysyrityksiä vastaan mm. seuraavasti: Jos joku yrittää kirjautua sivuillemme luvatta, analytiikka estää käyttäjän IP-osoitteen, käyttäjänimen ja e-mailin, sekä kaikki IP-pohjaiset http-headerit ja user-agent-informaation, jotka liitetään häneen.

Hot Jar

Käytämme sivuilla myös Hotjar -analytiikkatyökalua joka auttaa meitä parantamaan sivuston käytettävyyttä. Lisätietoja Hotjarin evästekäytännöstä voit lukea täältä.

Video

Videosisältömme näyttämiseksi käytämme Vimeon mediasoitinta. Vimeolla on oma analytiikkatyökalunsa, joka mittaa sitä miten monta kertaa videota toistetaan. Vimeo ei seuraa kävijöitä tällä sivulla, vain videotoistojen määrää.

Lue lisää Vimeon käytännöistä täällä.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyiksi luokitellaan olemassa olevat sekä potentiaaliset asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat ja ilmoituskanavapalvelun käyttäjät. Rekisteröidyllä on mahdollisuus selvittää, mitä tietoja hänestä on kerätty ja talletettu sekä mahdollisuus tarvittaessa saattaa asia tutkittavaksi. 

Henkilötietoja voi käsitellä rekisteröidyn antamalla suostumuksella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteiden hoito, palveluista kertominen, asiakaspalvelun ja toiminnan toteutus ja kehitys, uutiskirjeen lähetys sekä tiedot muista yhteydenotoista.

Käsittely on mahdollista myös, jos rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen asiakas-, työ- tai jäsenyyssuhde, jossa henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten välisten asioiden hoitamiseksi. Lisäksi oikeus henkilötietojen käsittelyyn voi perustua muussa laissa rekisterinpitäjälle säädettyyn tehtävään. 

Henkilötietolaissa rekisteröidylle säädettyjä nimenomaisia oikeuksia ovat: 

Tiedonsaantioikeus 

Henkilötietojen käsittelyn edellytetään olevan avointa. Rekisterinpitäjä on siten velvollinen antamaan tietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä niitä kerättäessä, että käsiteltäessä. Sinulle on kerrottava tiedot: rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, säännönmukaisista tietojen luovutuksista, rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä henkilötietojen käsittelyssä. 

Jokaisella on oikeus saada tietoja myös rekisteriselosteesta, joka on laadittava kaikista henkilörekistereistä. Siitä käy ilmi muun muassa rekisterinpitäjän nimi sekä mitä tietoja rekisteriin on kerätty ja mihin niitä käytetään. Rekisterinpitäjä voi lisätä selosteeseen myös rekisteröidyn oikeuksista kertovan osuuden. 

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Yritystiedot: Yrityksen nimi, y-tunnus, käynti-/laskutus-/postiosoite ja puhelinnumero
Henkilötiedot: Nimi, käynti-/laskutusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Asiakastiedot: Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista, tarjouskyselyistä ja muista yhteydenotoista.

Sinulla on oikeus saada rekisteriseloste nähtäväksesi pääsääntöisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. 

Tarkastusoikeus 

Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. Tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa ja halutessasi saat ne myös kirjallisesti. Sinulla on oikeus saada tietää, mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan 

Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Tarkastusoikeus on pääsääntö. Laissa on kuitenkin poikkeuksia tiettyjä tilanteita varten ja eräät rekisterit on jätetty kokonaan tarkastusoikeuden ulkopuolelle. 

Tarkastusoikeuden käyttäminen 

Esitä tarkastuspyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Halutessasi voit käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa mallilomaketta. 

Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietojasi, hänen on annettava sinulle kirjallinen todistus. Todistuksesta käyvät ilmi syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Tämän jälkeen voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen. 

Oikeus saada tietonsa korjatuiksi 

Jokaisella on oikeus tulla arvioiduksi oikeiden tietojen perusteella. Rekisteriin voidaan tallettaa vain määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta myös sille, jolle tietojasi on luovutettu ja jolta virheellinen tieto on saatu. Esitä tiedon korjaamisvaatimus suoraan rekisterinpitäjälle. Halutessasi voit käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa mallilomaketta. 

Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu korjaamaan tietoa, hänen on annettava sinulle todistus, josta käy ilmi epäämisen syyt. Tämän jälkeen voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen. 

Kielto-oikeus 

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja tiettyihin tarkoituksiin. Voit kieltää tietojesi käytön suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jos haluat kieltää osoitetietojesi käyttämisen tai luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin, ilmoita kiellosta rekisterinpitäjälle, esim. puhelin- tai lehtiyhtiölle tai yhdistykselle. Voit ilmoittaa kiellon puhelimitse tai kirjallisesti. Kielto-oikeuden käyttäminen on maksutonta. 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Käytännön toimet 

Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään. Ellei rekisteröity saa selvitettyä asiaansa rekisterinpitäjän kanssa, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Mikäli käyttäjä haluaa tietojaan nähtäville ladattavan dokumentin muodossa näihin nettisivuihin liittyen useammin kuin kerran vuodessa, perimme tietojenkäsittelykulumaksun joka määräytyy siihen kuluvien ylimääräisten työtuntien mukaan, minimissään 100€ (+ALV 24%) per ylimääräinen kerta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti esim. asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta, asiakkaan kotisivuilta tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Aurajoki Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa lakisääteiset vaatimukset huomioon ottaen. Uutiskirjerekisteriimme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan linkin kautta. 

Rekisterinpitäjä ja tämän nimetyt työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietoturvallisuuden varmistamiseksi:

– Järjestelmiimme sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
– Yritysverkkomme on suojattu palomuurein ja haittaohjelma-/virustorjuntajärjestelmin.
– Järjestelmiin tallennettujen rekistereiden sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
– Rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
– Rekisterit sijaitsevat yhteistyökumppanimme huipputurvallisessa palvelinsalissa.
– Rekistereistämme otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Nettisivun toteutuksesta

Sivustomme toteutuksesta vastaa Juxtalab Creative Solutions, joka tekee sivustolle mm. tarvittavat kausittaiset päivitykset, että sivu pysyy turvallisena myös jatkossa. Heidän kanssaan on tehty salassapitosopimus, vaikka mitään ylimääräistä, tässä dokumentissa mainitsematonta, luottamuksellista tietoa, heille ei päädykään. Sivuston ylläpitäjänä he kuitenkin pääsevät näkemään mm. sivuston analytiikkastastistiikan sivuston hallinnan kautta.

Sivusto toimii WordPress-sisällönhallinnan avulla. WordPress ei kerää tietoja tämän sivun käyttäjistä.

Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä:

Aurajoki Oy
Pääskyntie 9
21420 Lieto
info@aurajoki.fi

Sami Kuusisto
Tietosuojavastaava
040 8448 204
sami.kuusisto@aurajoki.fi

Lisätietoja tämän sivuston teknisestä toteutuksesta, Verkkoasema Oy, https://www.verkkoasema.fi/


Tämä sivusto käyttää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä. Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hyväksy vain välttämättömimmät evästeet. 

Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana, sekä kohdentaa markkinointiamme. 

Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvienkolmansien osapuolten palveluiden asettamia. Käyttämämme evästeet liittyvät mm. Google Analyticsiin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin eli LinkedIniin ja videopalvelu Youtubeen ja Vimeoon.

Nämä ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Saatamme hyödyntää evästeitä myös palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämisessä, verkkosivuston käytön analysoimisessa, sekä markkinoinnin kohdentamisessa ja optimoimisessa. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.

Lupasi koskee seuraavia toimialueita: www.aurajoki.fi

Nykyinen tila: Kiellä. 

Hyväksymistunnuksesi: eknalBl0JNSq2qxpmOz6q4ldWUTOMrt1kdEdXbQQNkeoazlgfAYOJg==Hyväksymispäivämäärä: torstaina 30. marraskuuta 2023 klo 13.01.36 UTC+2

Muuta hyväksyntääsi

Evästeilmoitus päivitetty viimeksi 6/24/24, tekijä: Cookiebot:

Välttämätön (15)

Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

NimiTarjoajaTarkoitusVoimassaTyyppi
__cf_bmVimeoThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.1 päiväHTTP Cookie
__cfruidZendeskThis cookie is a part of the services provided by Cloudflare – Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators.IstuntoHTTP Cookie
__zlcidZendeskThis cookie is necessary for the chat-box function on the website to function.IstuntoHTTP Cookie
__zlcstore [x2]Zendesk
www.aurajoki.fi
This cookie is necessary for the chat-box function on the website to function.PysyväHTML Local Storage
_cfuvidVimeoOdottaaIstuntoHTTP Cookie
1.gifCookiebotUsed to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery.IstuntoPixel Tracker
AWSALBCORSZendeskRegisters which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience.7 päivääHTTP Cookie
bcookieLinkedInUsed in order to detect spam and improve the website’s security.1 vuosiHTTP Cookie
bscookieLinkedInThis cookie is used to identify the visitor through an application. This allows the visitor to login to a website through their LinkedIn application for example.1 vuosiHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 vuosiHTTP Cookie
li_gcLinkedInStores the user’s cookie consent state for the current domain180 päivääHTTP Cookie
test_cookieGoogleOdottaa1 päiväHTTP Cookie
what-intentwww.aurajoki.fiDetermines the device used to access the website. This allows the website to be formatted accordingly.IstuntoHTML Local Storage
ZD-suidZendeskUnique id that identifies the user’s session.PysyväHTML Local Storage

Mieltymykset (4)

Mieltymysevästeiden avulla sivusto tallentaa tietoja, jotka muuttavat sivuston käyttäytymistä ja ulkonäköä, kuten kielivalintoja tai käyttäjän sijainteja.

NimiTarjoajaTarkoitusVoimassaTyyppi
__zlcstoreZendeskNecessary for the functionality of the website’s chat-box function.IstuntoHTTP Cookie
lidcLinkedInRegisters which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience.1 päiväHTTP Cookie
pll_languagewww.aurajoki.fiThis cookie is used to determine the preferred language of the visitor and sets the language accordingly on the website, if possible.1 vuosiHTTP Cookie
ZD-storeZendeskRegisters whether the self-service-assistant Zendesk Answer Bot has been displayed to the website user.PysyväHTML Local Storage

Tilastot (3)

Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.

NimiTarjoajaTarkoitusVoimassaTyyppi
AnalyticsSyncHistoryLinkedInUsed in connection with data-synchronization with third-party analysis service.30 päivääHTTP Cookie
vuidVimeoCollects data on the user’s visits to the website, such as which pages have been read.2 vuottaHTTP Cookie
ZD-buidZendeskUnique id that identifies the user on recurring visits.PysyväHTML Local Storage

Markkinointi (17)

Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.

NimiTarjoajaTarkoitusVoimassaTyyppi
(nimeämätön)tr-rc.lfeeder.comTracks the individual sessions on the website, allowing the website to compile statistical data from multiple visits. This data can also be used to create leads for marketing purposes.IstuntoPixel Tracker
__zlcmidZendeskPreserves users states across page requests.1 vuosiHTTP Cookie
_gaGoogleUsed to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.2 vuottaHTTP Cookie
_ga_#GoogleUsed to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.2 vuottaHTTP Cookie
_gcl_auGoogleUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 kuukauttaHTTP Cookie
_lfasc.lfeeder.comUsed in context with Account-Based-Marketing (ABM). The cookie registers data such as IP-addresses, time spent on the website and page requests for the visit. This is used for retargeting of multiple users rooting from the same IP-addresses. ABM usually facilitates B2B marketing purposes.1 vuosiHTTP Cookie
_lfasc.lfeeder.comUsed in context with Account-Based-Marketing (ABM). The cookie registers data such as IP-addresses, time spent on the website and page requests for the visit. This is used for retargeting of multiple users rooting from the same IP-addresses. ABM usually facilitates B2B marketing purposes.PysyväHTML Local Storage
_lfa_expirysc.lfeeder.comContains the expiry-date for the cookie with corresponding name.PysyväHTML Local Storage
_lfa_test_cookie_stored [x2]sc.lfeeder.comUsed in context with Account-Based-Marketing (ABM). The cookie registers data such as IP-addresses, time spent on the website and page requests for the visit. This is used for retargeting of multiple users rooting from the same IP-addresses. ABM usually facilitates B2B marketing purposes.IstuntoHTTP Cookie
IDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.400 päivääHTTP Cookie
li_sugrLinkedInCollects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant.3 kuukauttaHTTP Cookie
pagead/1p-conversion/#/GoogleOdottaaIstuntoPixel Tracker
pagead/1p-user-list/#GoogleTracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites.IstuntoPixel Tracker
pagead/landingGoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.IstuntoPixel Tracker
UserMatchHistoryLinkedInEnsures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor.30 päivääHTTP Cookie
zte#ZendeskSaves a Zopim Live Chat ID that recognises a device between visits during a chat session.IstuntoHTTP Cookie

Tämä verkkosivusto kuuluu Aurajoki Oy:lle.