Voimalinjarakenteet

Voimalinjarakenteita käytetään sähköverkoissa energian siirtoon. Tyypilliset voimalinjarakennejännitteet on Suomessa 400 kV ja 110 kV ja muissa Pohjoismaissa lisäksi 70 kV ja 130 kV.
Tyypillisimmät pylvästyypit jaetaan seuraaviin luokkiin:

  • Putkijalkapylväät (harustetut pylväät)
  • Kulmarautapylväät
  • Peltopylväät (harustamattomat pylväät)

Voimalinjarakenteiden tyyppeihin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. maastonmuodot, siirrettävä jännite, pylväisiin kohdistuvat rasitukset sekä linjaan käytettävissä oleva maa-alue.
Infratuoteryhmä valmistaa voimalinjarakenteet Suomessa Kannonkosken ja Pirkkalan tehtailla tukeutuen suomalaiseen alihankkijaverkostoonsa. Pyrkimyksenämme on kotimaisten raaka-aineiden käyttö.
Kannonkosken ja Pirkkalan tehtailla on voimassaoleva toiminnan laatujärjestelmä ISO 9001, ympäristölaatujärjestelmä ISO14001 sekä tuotannon sertifikaatti EN 1090-1.

Putkijalkapylväät

Putkijalkapylväät valmistetaan Kannonkosken tehtaalla. 

Putkijalkapylväs koostuu rakenneputkista, joihin on tehtaalla hitsattu kiinnitys- ja liitoslevyosia sekä erilaisia kannakkeita. Tuotteet sinkitään Aurajoki Oy:n Lievestuoreen tehtaalla, missä hoidetaan myös pylväslähetykset, jotka toimitetaan pylväittäin linjarakentajan osoittamaan paikkaan.
Putkijalkapylväiden tyypillisimmät korkeudet ovat 12-36 m välillä.
Kotimainen valmistus, läheiset suhteet materiaalitoimittajiin, ammattitaitoinen valmistus ja toimitusketju sekä joustavuus mahdollistavat nopeat ja laadulliset toimitukset koko Itämeren alueelle.

Peltopylväät

Peltopylväät valmistetaan Kannonkosken tehtaalla asiakkaan suunnitelmien mukaan.
Peltopylväät ovat harustamattomia voimalinjapylväitä joita käytetään viljelysalueilla. Pylvään rakenne minimoi linjaan käytettävän rakennusalan ja säästää näin viljelysalaa.
Tuotteet sinkitään Aurajoki Oy:n Lievestuoreen tehtaalla, missä hoidetaan myös pylväslähetykset, jotka toimitetaan pylväittäin linjarakentajan osoittamaan paikkaan.
Peltopylväät tyypillisimmät korkeudet ovat 20-35 m välillä.
Kotimainen valmistus, läheiset suhteet materiaalitoimittajiin, ammattitaitoinen valmistus ja toimitusketju sekä joustavuus mahdollistavat nopeat ja laadulliset toimitukset koko Itämeren alueelle.

Kulmarautapylväät

Kulmarautapylväät valmistetaan Aurajoki Oy:n Pirkkalan tehtaalla käyttäen moderneja tuotantotekniikoita sekä hyödyntäen samassa kiinteistössä sijaitsevan kuumasinkityksen tuomat logistiset edut.

Kulmarautarakenteita käytetään paikoissa, missä linjaan kohdistuvat voimat ovat suuret ja linjaan käytettävä rakennusala on pieni.
Kotimainen valmistus, läheiset suhteet materiaalitoimittajiin, ammattitaitoinen valmistu ja toimitusketju sekä joustavuus mahdollistavat nopeat ja laadulliset toimitukset koko Itämeren alueelle.

voimalinja 1

voimalinja 2

putkijalka1

putkijalka2

putkijalka3