Valaisinmastot (Proxocon-tyyppi)

Valaisinmastoja valmistamme Kannonkosken tehtaallamme omien mastosuunnitelmiemme tai asiakkaan piirustusten mukaan.

Proxocon Oy -mastotyyppiä toimitetaan 18-42 -metrisinä. Maston huippuun voi kiinnittää 16 kpl valaisimia, joiden kunkin pinta-ala on 0,23 m2 ja paino 23,5 kg.

Proxocon-valaisinmastojen kuormat ja lujuuslaskelmat ovat Eurokoodien mukaiset ja perustuvat standardiin EN 1993-3-1. Tuulikuormat on laskettu maastoluokassa 0+ (sisäsaaristo ja suojaisat rannikkoalueet) ja täten rakennetta voidaan käyttää myös maastoluokissa I-IV.

Käyttökohteita ovat satamat, tehdasalueet, kaivosalueet yms.

valaisinmasto