Ytbehandling

Anodisering av aluminium, "eloxering"

Ändamål/egenskaper

Godsets maximimått: 3,3 x 0,8 x 1,4 m.

En elektrokemisk ytförändringsprocess för aluminiumprodukter. På produktens yta skapas ett oxidskikt som ger aluminium gott skydd mot korrosion, ett tilltalande utseende och bruksegenskaper av olika slag, som hårdhet och slitstyrka.

De faktorer som påverkar oxidskiktets utseende är huvudsakligen kvaliteten på råvarans yta, den aktuella aluminiumkvaliteten och dess renhet.

Behandlingar

Anodisering sker i en svavelsyralösning. Oxidskiktet som uppstår på produktens yta kan antingen lämnas naturfärgat eller färgas svart.

Dessutom kan aluminiumytan poleras kemiskt eller mekaniskt och därefter anodiseras, en metod som kallas glansanodisering. Det oxidskikt som bildas på produktens yta vid glansanodisering är glansigt och ger produkten ett dekorativt utseende.

Standard

ISO 7599:2010(E) Anodizing of aluminium and its alloys — General specifications for anodic oxidation coatings on aluminium.

Betning av rostfritt stål

Ändamål/egenskaper

Godsets maximimått: 3,3 x 0,7 x 1,3 m.

Vid betning av rostfritt stål rengörs ytan från alla orenheter, som glödspån, färgningar och rost i svetsfogarna. På ytan bildas därefter ett passiveringsskikt (en oxidhinna) som ger skydd mot korrosion.

Betning ger produkter av rostfritt stål en rent metallisk och sidenmatt yta.

Standard

Ingen egen gällande standard.

Elförzinkning

Ändamål/egenskaper

Godsets maximimått: 3,3 x 0,7 x 1,3 m

En elektrokemisk elektrolysprocess där ett mycket glansigt zinkskikt med utmärkt spridning och utjämning fälls ut på produktens yta. Det utfällda zinkskiktet är silvergrått utan efterföljande kromatering. Det är också mycket elastiskt och lätt att kromatera (passivering).

Zinkbeläggning används för att ge produkten dekorativa egenskaper, glans, jämn yta, en viss färg, och som underlag för målning och för att ge ett gott skydd mot korrosion.

Normalt kromateras alla elförzinkade ytor genast efter förzinkningen som ett led i ytbeläggningsprocessen. Det görs för att hindra att det uppstår så kallad vitrost på zinkytan.

Man kan välja mellan ytbehandling på hängare eller i trumma.

Kromatering (Passivering)

Reaktionsskiktet som bildas på zinkytan är ett skyddslager som skyddar ytan mot korrosion.

Reaktionsskiktet ger zinkytan en viss färg som beror på vilket slag av kromatering som görs:

  • blå,
  • gul (iriserande),
  • grön,
  • svart eller
  • silverfärgad (iriserande).

Blåpassivering

Ett passiveringsbad för zinkytor som ger ett högglansigt och starkt blått passivskikt. Baserar sig endast på trevärda kromföreningar. Glans, färg och korrosionsskydd kvarstår också på värmebehandlade detaljer. Med passivering av hänggods uppnår man enligt saltdimtest i enlighet med standarden DIN 50021 SS över 100 timmars beständighet mot vitrost. Korrosionsbeständigheten kvarstår också efter värmebehandling.

Cr6+-gulpassivering

Detta passiveringsbad för zinkbeläggningar ger ett gult iriserande Cr6+-kromatskikt. Med denna typ av passivering kan man uppnå ett mycket starkt korrosionsskydd. Vid saltdimtest har man nått en beständighet på över 500 timmar. Under normala förhållanden kan man lätt uppnå 300 timmars skydd mot vitrost för hänggods och 250 timmars skydd för trumgods.

Cr3+-gulpassivering

En gulpassivering för zinkytor som är baserad på trevärt krom och ger hög korrosionsbeständighet. Den passiverade ytan är iriserande gul till färgen och efter efterbehandling något ljusare, men jämnare. Med Cr3+-passivering uppnås en korrosionsbeständighet som är nästan lika hög som vid gulpassivering med sexvärt krom. Den passiverade ytans glans, färg och korrosionsbeständighet kvarstår också efter värmebehandling. Saltdimtest i ~100 h. Färgen motsvarar den på beläggningar som åstadkommits genom gulpassivering med sexvärt krom.

Grönpassivering

Ett Cr6+-bad för grönpassivering avsett för zinkytor. Kromatskiktet ger produkterna en mörkt olivgrön hinna som ger ett utmärkt skydd mot korrosion, i klass med resultatet vid Cr6+-gulpassivering.

Svartpassivering

Cr6+-svartpassiveringsbad avsett för zinkytor. Kromatskiktet ger zinkytan en glänsande svart hinna med relativt svaga korrosionsskyddande egenskaper.

Lanthane TR 175 specialpassivering

Ett passiveringssystem för zinkytor som är baserat på trevärt krom och innehåller nanopartiklar. Kromatskiktet ger produkten en glansig, något silveraktigt iriserande hinna vars korrosionsbeständighet är utmärkt tack vare den nanopartikelteknologi som används. Saltdimtest i ~300 h visar att skyddet mot korrosion är 2,5 gånger bättre än vid blåpassivering. Den passiverade ytan har en skyddsegenskap som gör att det inte omedelbart bildas vitrost i en skråma som går ända ner till zinkytan.

Sealer

Behandling med sealer är en efterbehandling av förzinkade och passiverade ytor. Den skyddar passiveringsskiktet mot många miljö- och väderpåfrestningar, ger den förzinkade och passiverade ytan extra skydd mot korrosion och mekanisk slitage. Behandlingen med sealer baserar sig på ett aktivt korrosionsskydd, där polysilikater, polymerer och inhibitorer i samverkan skyddar zinken mot korrosion. Dessutom har denna efterbehandling skyddsegenskaper som motverkar korrosion som får sin början exempelvis i skråmor eller skavanker på färdiga produkter. För förzinkade och passiverade ytor är detta en mycket smidig efterbehandling som ger hög korrosions- och värmebeständighet (150 °C). Den Cr(VI)-fria beläggningen har dessutom hög vidhäftningsförmåga och den goda skyddsegenskap som gör att det inte omedelbart bildas vitrost i en skråma som går ända ner till zinkytan. Korrosionsskyddet är dubbelt så gott som skyddet efter normal blåpassivering.

Lack

Ett färglöst, vattenlösligt torkugnslack för förzinkade och passiverade ytor. Lacket används allmänt för att skydda dekorativa ytor, ge extra skydd mot korrosion och hindra att det i efterhand sker färgförändringar i beläggningen.

Standard

SFS-EN ISO 2081 METALLISKA OCH ANDRA OORGANISKA YTBELÄGGNINGAR. ELEKTROLYTISKA ZINKBELÄGGNINGAR MED EFTERFÖLJANDE BEHANDLINGAR PÅ JÄRN OCH STÅL Metallic and other inorganic coatings. Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel.

Förkoppring

Ändamål/egenskaper

Godsets maximimått: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

En elektrokemisk elektrolysprocess där ett högglansigt, porfritt kopparskikt med god spridningsförmåga fälls ut på produktens yta. Det utfällda kopparskiktet är mjukt och lätt att bearbeta.

Kopparbeläggning används ofta mellan andra ytbeläggningar för att ge produkten tilläggsegenskaper som god täckförmåga, förmåga att fungera som fästunderlag och som extra korrosionsskyddslager.

Med den här processen kan man ytbehandla detaljer av stål, aluminium, kopparlegeringar och pressgjuten zink.

Man kan välja mellan ytbehandling på hängare eller i trumma.

Standard

Ingen egen gällande standard (SFS-EN ISO 1456).

Förnickling (+ halvglansnickel)

Ändamål/egenskaper

Godsets maximimått: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

En elektrokemisk elektrolysprocess där ett jämnt glansigt, vackert blåskimrande kromskikt med god spridningsförmåga fälls ut på produktens yta. På kromytan bildas genom luftens inverkan ett oxidskikt som passiveras och ger skydd mot korrosion.

Vid så kallad dekorativ förkromning appliceras kromen alltid över en förnickling, vid behov kan man under kromen ha flera lager av ytbeläggningar som ger produkten tilläggsegenskaper.

Glansförkromning används för att ge produkter dekorativa egenskaper, glans, jämn yta och viss nyans, egenskaper som ökar hårdheten och slitstyrkan och därtill ett mycket gott skydd mot korrosion.

Standard

SFS-EN ISO 1456 METALLIC AND OTHER INORGANIC COATINGS. ELECTRODEPOSITED COATINGS OF NICKEL, NICKEL PLUS CHROMIUM, COPPER PLUS NICKEL AND OF COPPER PLUS NICKEL PLUS CHROMIUM (ISO 1456:2009).

Försilvring (+ passivering)

Ändamål/egenskaper

Godsets maximimått: 1,8 x 0,35 x 1,0 m.

En elektrokemisk elektrolysprocess där ett jämnt och blankt silverskikt fälls ut på produktens yta. Silverskiktet ger produkterna el- och värmeledningsförmåga, egenskaper som ökar hårdhet och slitstyrka och föremål, särskilt bruksföremål, får dekorativa egenskaper. Med denna process kan man behandla ytor på stål, koppar och kopparlegeringar samt förnicklat gods.

Man kan välja mellan ytbehandling på hängare eller i trumma.

Efterbehandlingar (passivering)

Silverskiktet mörknar med tiden och mot denna naturliga reaktion skyddar man ofta försilvrat gods genom passivering. Passiveringsskiktet är fullständigt klart och inverkar därför inte på den ursprungliga ytans glans eller övriga egenskaper som åstadkommits genom försilvring.

Passivering av produkter efter försilvring görs alltid i enlighet med RoHS

Standard

SFS-EN ISO 4521 METALLISKA OCH ÖVRIGA OORGANISKA YTBELÄGGNINGAR. ELEKTROLYTISKA BELÄGGNINGAR AV SILVER OCH SILVERLEGERINGAR FÖR TEKNISKA ÄNDAMÅL. SPECIFIKATION OCH PROVNINGSMETODER. Metallic and other inorganic coatings.

Förtenning

Ändamål/egenskaper

Godsets maximimått: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

En elektrokemisk elektrolysprocess där ett högglansigt tennskikt med utmärkt utjämningsförmåga fälls ut på produktens yta och bildar ett mycket jämntjockt lager.

Den utfällda tennbeläggningen har också utmärkta löd- och vidhäftningsegenskaper och är dessutom mycket härdigt mot utsläpp.

Beläggningen lämpar sig utmärkt både som dekorativ och teknisk ytbeläggning, till exempel inom el- och elektronikindustrin eller i produktionen av hushållsartiklar.

Man kan välja mellan ytbehandling på hängare eller i trumma.

Standard

SFS-ISO 2093 ELEKTROLYTISKA TENNBELÄGGNINGAR. SPECIFIKATIONER OCH PROVNINGSMETODER Electroplated coatings of tin. Specification and test methods.

Glansanodisering av aluminium

Polering av aluminium sker genom aggressiv kemisk etsning som jämnar ut aluminiumytans mikroprofil och gör ytan blank.

Poleringsprocessen kan användas för sig eller i kombination med processen för anodisering. När de kombineras kan man anodisera ett jämnblankt oxidskikt som ger produkten ett gott skydd mot korrosion, ett angenämt blankt utseende samt hårdhet och nötningsbeständighet.

Allmänt taget lämpar sig kemisk polering för många aluminiumkvaliteter och för aluminium som innehåller magnesium. Den bästa och högsta glansen får man ändå på rent aluminium.

Glansförkromning

Ändamål/egenskaper

Godsets maximimått: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

En elektrokemisk elektrolysprocess där ett jämnt glansigt, vackert blåskimrande kromskikt med god spridningsförmåga fälls ut på produktens yta. På kromytan bildas genom luftens inverkan ett oxidskikt som passiveras och ger skydd mot korrosion.

Vid så kallad dekorativ förkromning appliceras kromen alltid över en förnickling, vid behov kan man under kromen ha flera lager av ytbeläggningar som ger produkten tilläggsegenskaper.

Glansförkromning används för att ge produkter dekorativa egenskaper, glans, jämn yta och viss nyans, egenskaper som ökar hårdheten och slitstyrkan och därtill ett mycket gott skydd mot korrosion.

Standard

SFS-EN ISO 1456 METALLIC AND OTHER INORGANIC COATINGS. ELECTRODEPOSITED COATINGS OF NICKEL, NICKEL PLUS CHROMIUM, COPPER PLUS NICKEL AND OF COPPER PLUS NICKEL PLUS CHROMIUM (ISO 1456:2009).

Kromatering av aluminium

Ändamål/egenskaper

Godsets maximimått: 3,3 x 0,8 x 1,4 m.

En kemisk ytförändringsprocess där aluminiumytan och lösningen reagerar med varandra, vilket gör att ett kromatskikt bildas på ytan. Färgen på kromatskiktet kan variera från en nästan färglös, svagt gul till gulbrun ton. Ju mörkare färgen är, desto tjockare är kromatskiktet.

Avsikten med ytskiktet är att ge produkten ett bättre korrosionsskydd, hindra att det elektriska kontaktmotståndet förändras och att ge gott fästunderlag för färgytor.

Kromatlösningarna innehåller ofta sexvärda kromföreningar i form av kromsyra eller dikromater.

Man kan välja mellan hängkromatering- eller kromatering i trumma.

Tål höga temperaturer (350 °C), korrosionsegenskaperna lika goda som hos Cr(VI)-passiverat gods.

Standard

SFS-EN 12487 KORROSIONSSKYDD AV METALLER. SKÖLJDA OCH ICKE-SKÖLJDA KROMATERINGSSKIKT PÅ ALUMINIUM OCH ALUMINIUMLEGERINGAR. Corrosion protection of metals. Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys.

Passivering av aluminium (Iridite NCP)

Ändamål/egenskaper

En kemisk ytförändringsprocess där aluminiumytan och lösningen reagerar med varandra och ett passiveringsskikt uppstår på ytan. Passiveringsskiktet är nästan färglöst men iriserar svagt i olika färger.

Avsikten med ytskiktet är att ge produkten ett gott korrosionsskydd, värmetålighet (350 °C) utan att korrosionsegenskaperna försämras och att fungera som ett gott fästunderlag för färgytor.

Passiveringsskiktet innehåller inte bly, kadmium, kvicksilver, PBB / PBDE och inte heller krom (III) eller (VI) i form av föreningar och fyller de krav som direktiven ELV, RoHS och WEEE ställer.

Standard

Ingen gällande standard.

 

Passivering av koppar och silver

Ändamål/egenskaper

En passiverad yta är helt klar och jämn och påverkar inte den ursprungliga ytans glans, passiveringsskiktet ger ytan effektivt skydd mot oxidation och innehåller heller inga kromater. En passiverad yta står sig utmärkt väl i en miljö som innehåller sulfider (30 min, 2 % natriumsulfid).

Silanbehandling med Oxsilan MM 0706

Ändamål/egenskaper

Godsets maximimått: små detaljer som ytbeläggs i trumma.

En silanbaserad förbehandling av förzinkat stål före målning. Effektiverar målningens effekt, ger bättre vidhäftning och korrosionsskydd. Kan användas i stället för järn- och zinkfosfatering och kromatering.

Behandlingen sker i trumma.

Standard

Ingen gällande standard.