Vision

Aurajokikoncernen vill vara det ledande företaget inom alla sina produktgrupper för våra kunder i Norden och runt Östersjön, en pålitlig partner och en banbrytare i fråga om kunnande, kvalitet och effektivitet.

Värden

Kundorientering: Högklassig och mångsidig service som ger våra kunder ett mervärde.

Ständig utveckling: Vi utvecklar ständigt företagets produkter, tjänster och personal och anpassar dem till globala verksamhetsmodeller.

Ansvar: Vi tror att lönsamhet på lång sikt kräver att man beaktar sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. Vi ansvarar för våra val gentemot vår personal, våra kunder, ägare och övriga samarbetspartners.

Livscykeltänkande: Vi beaktar våra produkter och tjänsters inverkan på miljön under deras livscykel och de processer vi använder belastar miljön så lite som möjligt.

FI ISO 9001 ISO 3834 2 ISO 14001 lores

 

LOGO luotettavakumppani

 

LOGO tilaajavastuu

 

ETS logo fin

 

transq supplier logo stamp

utilities Nordics centra detail