Principer och policy för verksamheten

Förtroendet för vårt företag bygger på vårt kunnande och vår serviceförmåga. De använder vi för att med ansvarsfullt, punktligt och flexibelt arbete skapa konkurrenskraft för våra kunder och möta deras individuella behov.

För att kunna svara på våra kunders framtida utmaningar utvecklar och förbättrar vi hela tiden såväl våra tjänster och som våra processer.

Vi genomför utvecklingsprojekt i samarbete med kunder och forskningsgrupper. Vi utmanar oss själva att ständigt utvecklas, alltid göra vårt bästa och göra det rätt från första början.

Kundernas tillfredsställelse och erfarenheter är våra bästa mätare när vi utvecklar vår verksamhet för att motsvara de framtida behoven på marknaden.

Vi inom Aurajokikoncernen erbjuder våra kunder konkurrenskraftiga helhetslösningar, vårt starka kunnande, vårt breda utbud av tjänster, baserade på ansvarsfullt, långsiktigt arbete.

Kvalitetssystemet som styr vår verksamhet är certifierat enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Dessutom styrs vår verksamhet bland annat av standarden EN 1090 (CE) och av ett flertal processpecifika standarder.

I Aurajokikoncernens verksamhet är beaktandet av miljöaspekter inbakat i vårt livscykeltänkande. I vårt dagliga arbete innebär det att vi återvinner det avfall som uppstår i våra processer genom att sortera det och använda det antingen för nya ändamål eller för energiåtervinning, vilket gör att det behövs mindre mängder råvaror.

Vi arbetar hela tiden med att göra våra processer mer miljövänliga, vi utökar vår kännedom om miljöfrågor, vi utmanar oss själva och våra intressenter att minska belastningen på miljön.

När vi väljer leverantörer och utvecklar vårt leverantörsnätverk ser vi alltid till att lokala miljölagar och mänskliga rättigheter beaktas.

Arbetshälsovården och arbetarskyddet har vi utvecklat enligt OHSAS 18001.

Vi uppfyller stränga miljökriterier – för säkerheten och för att spara energi och naturresurser.

pdfOperation policy (en)45.00 KB

>> Certifikat

FI ISO 9001 ISO 3834 2 ISO 14001 lores

 

LOGO luotettavakumppani

 

LOGO tilaajavastuu

 

ETS logo fin

 

transq supplier logo stamp

utilities Nordics centra detail