Värmebehandling

Ändamål

Denna behandling driver ut väte som absorberats i porer och sprickor i detaljens basmaterial. Utan behandling kan produkten skadas eller spricka och det kan uppstå blåsor i ytbeläggningen.

Stål med brottgräns över 700 N/mm2 behandlas i väteutdrivande syfte. Behandlingen sker i en satsugn.

Värmebehandlingens längd och temperatur bestäms av stålets brottgräns. De stipulerade tids- och temperaturförhållandena framgår av standarden ISO 9588.

Standard

ISO 9588 Metallic and other inorganic coatings - Post-coating treatments of iron or steel to reduce the risk of hydrogen embrittlement.