Vägräcken

Slänträcke

Skyddsräckena är konstruerade för att förbättra trafiksäkerheten genom att hindra att fordon kör av vägen, styra trafiken och vid behov avgränsa och skydda attraktiva områden.

Skyddsräckena är konstruerade för att användas på landsvägar och broar, i parkeringsområden, hamnar och industrihallar.

I fråga om varje enskilt projekt kan leveransen skräddarsys från komponentleverans till monteringsfärdig helhetsleverans. I räckessortimentet finns alla delar som behövs för montage.

Räckena har hög korrosionsbeständighet eftersom de är varmförzinkade enligt standarden SFS-EN ISO 1461.

Räckena är klassificerade enligt standarden 1317-2 på följande sätt:

 • Kapacitetsklass: N2
 • Skaderiskklass: A
 • Arbetsbredd WN:
  • Stolpavstånd 1 m, N2WN: 1,0 m (TB11 WN:0,7 m)
  • Stolpavstånd 2 m, N2WN: 1,6 m (TB11 WN:1,0 m)
  • Stolpavstånd 4 m, N2WN: 2,1 m (TB11 WN: 1,3 m)
 • Arbetsbreddklass:
  • Stolpavstånd 1 m: W3
  • Stolpavstånd 2 m: W5
  • Stolpavstånd 4 m: W6
 • Snöplogsklass: 4
 • Dynamisk deflektion DN:
  • Stolpavstånd 1 m: 0,9 m
  • Stolpavstånd 4 m: 2,0 m
 • Fordonsinträngning VIN: NA

Mitträcke

Mitträcken används i mittremsan på vägar med mötande trafik, för att undvika kollisioner. De är konstruerade för att användas på vägavsnitt där man förutsätter hög säkerhet.

I fråga om varje enskilt projekt kan leveransen skräddarsys från komponentleverans till monteringsfärdig helhetsleverans. I räckessortimentet finns alla delar som behövs för montage.

Räckena har hög korrosionsbeständighet eftersom de är varmförzinkade enligt standarden SFS-EN ISO 1461.

Räckets minimilängd är 88 meter, som inbegriper ändstyckena. Stolparna monteras med 2 meters mellanrum. De är 1,5 meter långa.

Vid montage av stolpar kan man också använda en stativ- eller holkkonstruktion som gör det lättare att lösgöra stolparna ur marken när man vill öppna räcket eller reparera det.

Räckena är krocktestade och CE-märkta.

Räckena är klassificerade enligt standarden 1317-2 på följande sätt:

 • Kapacitetsklass: H1
 • Skaderiskklass: A
 • Arbetsbredd H1WN: 1,6 m
 • Arbetsbreddklass: W5
 • Snöplogsklass: 4
 • Dynamisk deflektion DN: 1,3 m
 • Fordonsinträngning VIN: 1,9 m

i fi 1

pengerkaide2

pengerkaide

keskikaide2

 

keskikaide