Tjänster och produkter

På dagens globalt konkurrensutsatta marknad försöker företagen förbättra effektiviteten i sin verksamhet. De minimerar leverantörsgränssnitten och söker partners för lösningar som kan gagna dem genom hela produktionskedjan. Med goda lösningspartners hjälp sparar företagen mycket tid och kan undvika överlappningar i fråga om kontakter, koordination och kvalitetskontroll – och når vanligen ett på många sätt bättre resultat.

För att ha framgång i en global miljö bör en leverantör kunna erbjuda ett brett serviceutbud och vara både kunnig och kreativ för att utveckla nya lösningar och starka processer som garanterar att den produkt som kunden har beställt kan levereras snabbare och mer ekonomiskt än tidigare. Vi i Aurajoki-koncernen erbjuder just detta. Vi tillmötesgår kundens krav.

Vi vill svara på våra kunders behov också i framtiden och därför utvecklar vi systematiskt vår verksamhet i samarbete med dem. Vi vill uppskattas för vårt aktiva tillvägagångssätt när vi utvecklar nya, innovativa lösningar för våra kunder, som de använder i sitt arbete för att göra sina egna tjänster mer konkurrenskraftiga.

 

 vf 1 ey sv 1 

m sv 1 i fi 1