Rörbroar och -tunnlar

Rörbroar och –tunnlar består av ett stort antal korrugerade stålplåtar som sammanfogas till en konstruktion i enlighet med projektets specifikation.

Plåtarna tillverkas i varmförzinkat stål. Konstruktionen byggs upp av korrugerade, rullformade plåtar som fästs i varandra med mutter och bult.

Plåtbyggnation av det här slaget utnyttjas i undergångstunnlar under vägar samt vägtrummor för diken och andra mindre vattendrag. Konstruktionen är kostnadseffektiv i infrastrukturbyggnation eftersom byggandet går snabbt och konstruktionen är smal.

Profilerade stålkonstruktioner som består av flera plattor strukturellt sett samverkar med omgivande jordmassor, vilket ger en ypperlig belastningstålighet.

monilevy valaistu

 

Esite / Broschyr / Brochure / Brošüür 

aurajoki monilevy esite pikkukuva