Produkter och tjänster

Våra tryckbärande anordningar gör det möjligt för våra kunder att utföra högklassigt arbete inom flera branscher, bland annat biobränsle- och processindustri, energiindustri och råvaruindustri samt inom maskinbyggnad.

Lätta tryckbärande anordningar

Vi hör till Finlands mest erfarna tillverkare av tryckbärande anordningar. Vi hjälper våra kunder med deras behov av tryckbärande anordningar, från behovskartläggning till leverans av slutprodukt. Resultatet är alltid en pålitlig produkt som har lång livslängd och som kunden kan vara nöjd med.

Tekniska möjligheter

Vid tillverkningen av tryckbehållare använder vi de senaste tillverkningsmetoderna och vår apparatur är modern och mångsidig. De material vi använder mest är tryckkärlsstål, konstruktionsstål, rostfritt stål och aluminium.

Våra tillverkningsmetoder möjliggör en kostnadseffektiv och flexibel produktion.

 • Tryckvattenbehållare
 • Olje- och vattenavskiljare
 • Kylvattenbehållare
 • Expansionskärl
 • Beredare
 • Tryckluftsbehållare

OEM-tillverkning

En typisk avtalskund hos oss beställer behållare som motsvarar behovet i partier på 1-20 stycken, men även större partier går att få. Behållarna har volymer från några liter upp till några hundra liter. Materialet i dem är vanligen kolstål men vi tillverkar också behållare i rostfritt stål, syrafast stål eller aluminium.

En långvarig avtalspartner som du kan lita på

Vårt yrkeskunnande och vår pålitlighet visar sig i form av kundlojalitet. Enligt responsen vi får agerar vi flexibelt också när det gäller mindre partier. Vi skräddarsyr alltid avtalen enligt kundens behov, men glömmer ändå inte att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.

Vi tillverkar alla behållare enligt kundens instruktioner, dock så att rådande standarder och klassificeringskrav för trycksatta anordningar uppfylls. Våra konstruktörer behärskar de viktigaste och vanligaste direktiven och klassificeringskraven.

Tack vare vår flexibla och sakkunniga service kan vi tillsammans med kunden planera och konstruera lösningar som alla kan vara nöjda med.

Tjänster

 • Bågsvetsning med fluss
 • Robotsvetsning
 • Trycksvarvning

Tunga tryckbärande anläggningar

Våra planerings- och tillverkningsavdelningar erbjuder kunderna experthjälp vid tillverkning av tunga tryckbärande anläggningar, allt från planering och tillverkning till underhåll av anordningarna. Vårt mål är att skapa anordningar som har lång livslängd och kräver minimalt underhåll.

Målet är nöjda kunder

Våra moderna tillverkningsmetoder och material med stor hållfasthet möjliggör tillverkning av mycket pålitliga tryckbärande anordningar.

 • Behållare för flytande gas (LNG) Naturgas
 • Behållare för flytande gas (LPG)
 • Behållare för luftgaser (koldioxid, kväve, väte och helium)

t 1