Processen

Stålet rengörs genom betning i svag saltsyrelösning. Vid betningen försvinner rost och rester från valsningen. Därefter sköljs godset med vatten och doppas i ett flussbad som ger ytan en skyddande salthinna som hindrar att stålet oxiderar före det egentliga zinkbadet. Efter rengöringsfaserna sänks konstruktionen ned i smält (450°C) zink. Zinken och det rengjorda stålet reagerar med varandra och det bildas en beläggning (en fasbindning i tre skikt + ren zink). Beroende på stålets Si-halt, tjockleken på det material som ska förzinkas och zinkbadets längd blir skiktet ungefär mellan 40 och 200 mikrometer tjockt.

vf 1