Aurajoki Oy och miljön

Aurajoki Oy känner ansvar för människor och vår omgivning.

Vi bidrar för vår del till att öka kunnandet om hur ytbehandling påverkar människor och miljö. I våra processer strävar vi efter att minska miljöbelastningen genom att effektivisera råvaru- och energikonsumtion. Vi förbinder oss att följa kvalitets- och miljöstandarder och vi uppfyller lagstadgade och andra krav. Vi följer också övriga standarder som omfattar ytbehandlingsbranschen.

Att formulera, övervaka och kontinuerligt utveckla kvalitet, miljömål och målsättningar är en viktig del av vår verksamhet.

Vi arbetar tillsammans med våra samarbetsparter för att utveckla och förbättra energisnålhet och återvinning inom vår egen produktion. Vi arbetar med framförhållning för att i god tid kunna anpassa oss till direktiv och regelverk som styr vår verksamhet.

Vi följer upp och utvecklar vårt nätverk av leverantörer med fokus på ansvarstagande och miljöhänsyn.

Aurajoki Oy – ytbehandling med respekt för miljön

Att förse produkter med ändamålsenlig ytbehandling ökar produktens livslängd och är därmed en ekologisk gärning som sparar på naturresurser.

Zink är en naturprodukt och kan därför återvinnas till 100 %.

All ytbehandling på Aurajoki Oy utförs under kontrollerade omständigheter enligt strikta miljökriterier, tryggt och energisnålt samt utan att slösa med naturresurser.

FI ISO 9001 ISO 3834 2 ISO 14001 lores

 

LOGO luotettavakumppani

 

LOGO tilaajavastuu

 

ETS logo fin

 

transq supplier logo stamp

utilities Nordics centra detail