Kvalitet

I vår varmförzinkningsprocess följer vi standarden SFS-EN ISO 1461. Vår verksamhet är också kvalitets- och miljöcertifierad.

Tack vare vårt kvalitetssystem kan vi erbjuda våra kunder en unik 20-årig beläggningsgaranti på våra varmförzinkade beläggningar, utan förnyad behandling. Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt standarden ISO 9001:2008 och vårt miljösystem enligt ISO 14001:2004.

vf 1