Kundinstruktioner

Anvisningar för produktpartier för ytbehandling

För att förbättra kvaliteten på vår kundbetjäning och vår leveranskedja samt för att undvika att olika försändelser blandas samman önskar vi att våra kunder levererar varje produktförsändelse med en avi med följande uppgifter:

 • Kundens kompletta kontaktuppgifter
 • Specificera önskad ytbehandling, såsom varmförzinkning eller galvanisering el. dyl.
 • I samband med galvanisering bör också önskad passivering anges, t.ex. gulpassivering.
 • Försändelseförteckning som specificerar innehållet i försändelsen som ska förzinkas, inklusive kolliuppgifter; t.ex.
  • 4 st PP100*100*4 L=3500-4000 / 1 knippe
  • 6 st HEA 200 L=2500 / 1 knippe
  • 2 st RAMAR PP80*80*3 1500*4000 / 1 knippe
  • 154 st BRICKOR 50*50*2,5 / 1 lastpall
 • Försändelsens "märke/arbetsnummer" t.ex. namnet på byggplatsen
 • Uppgift om eventuellt ytterligare behandling (målning el. dyl.)
 • Uppgift om tilläggsarbete man har kommit överens om på förhand, t.ex. putsning av gängor, skydd av ytor eller specialpaketering. För skydd av ytor och paketering ska behövliga ritningar och anvisningar också ingå.
 • I försändelser till fabriken i Åbo bör också ingå uppgift om eventuella tilläggsarbeten som utförs före ytbehandlingen, såsom polering, glaskuleblästring eller vibrationsslipning.
 • Uppgifter om eventuell vidaresändning (leveransadress, fraktchaufför, betalare, eventuella avtalsnummer etc.)
 • Eventuellt rabattnummer i anknytning till produktförsändelsen
 • Om kunden beställer försändelsen av en partihandlare eller underleverantör bör identifikationsuppgifterna ovan följa med försändelsen, precis som i direkta beställningar.

manual