Kraftledningskonstruktioner

Kraftledningar används inom elnätet för överföring av energi. I Norden är spänningen i kraftledningarna i vanliga fall 400 kV respektive 110 kV medan man i de övriga nordiska länderna dessutom har kraftlinjer med spänningar på 70 kV respektive 130 kV.
De vanligaste bärande konstruktionerna indelas i följande klasser:

  • Rörkonstruktionsstolpar (stagade stolpar)
  • Vinkeljärnsstolpar
  • Åkerstolpar (ostagade stolpar)

Faktorer som påverkar vilken typ av konstruktion som används för högspänningsledningar är bl.a. terrängens konturer, spänningen i ledningen, den påfrestning som stolparna utsätts för samt den areal som är tillgänglig för dragningen av linjen.
Produktgruppen Infra producerar konstruktionselement för kraftledningar i Finland. Produktionen sker i fabrikerna i Kannonkoski och Birkala och utnyttjar Aurajokikoncernens nätverk av underleverantörer. Vi strävar efter att använda råvaror från Finland.
Fabrikerna i Kannonkoski och Birkala har kvalitetscertifiering enligt ISO 9001, miljöcertifiering enligt ISO14001 och produktionscertifiering enligt EN 1090-1.

Tack vare att tillverkningen sker i Finland, att vi har goda relationer till materialleverantörerna, att vår produktion och leveranskedja är yrkeskunniga och flexibla kan vi erbjuda snabba och högklassiga leveranser till hela Norden and Östersjöområdet.

Rörkonstruktionsmaster

Rörkonstruktionsmasterna tillverkas på fabriken i Kannonkoski.

En rörkonstruktionsmast är en portalmast som består av strukturrör som på fabriken genom svetsning har försetts med anslutnings- och kopplingsplattor samt olika fästen. Produkterna försinkas vid Aurajoki Oy:s fabrik i Lievestuore, där också stolpförsändelserna handhas. Leveranserna sker stolpvis till den plats som linjebyggaren anvisar.
Rörkonstruktionsmasterna är i vanliga fall mellan 12 och 36 meter höga.

Åkerstolpar

Åkerstolpar tillverkas på vår fabrik i Kannonkoski enligt klientens planer.
Åkerstolpar (s.k. B-stolpar) är ostagade stolpar som används i jordbruksmark. Stolpkonstruktionen minimerar den markareal som används till kraftlinjen och minskar därmed inte lika mycket på odlingsområdet som stagade stolpar.
Produkterna försinkas vid Aurajoki Oy:s fabrik i Lievestuore, där också stolpförsändelserna handhas. Leveranserna sker stolpvis till den plats som linjebyggaren anvisar.
Åkerstolpar är vanligtvis mellan 20 och 35 meter höga.

Vinkeljärnsstolparna

Vinkeljärnsmaster tillverkas i Aurajoki Oy:s fabrik i Birkala och vid tillverkningen utnyttjas modern produktionsteknologi. Aurajokis varmförzinkningsanläggning finns i samma fastighet, vilket ger logistiska fördelar.

Konstruktioner med vinkeljärnsmaster används på platser där kraftlinjerna utsätts för stor belastning och den yta som finns för linjebygget är liten.

voimalinja 1

voimalinja 2

putkijalka1

putkijalka2

putkijalka3