Historia

2015

GaV Group Ab förvärvades. GaV Group har rötter långt tillbaka i förra seklet och år 1903, då Galvanoimis Ab grundades i Tammerfors. Som namnet antyder erbjöd företaget galvaniseringstjänster men i verksamheten ingick också tillverkning av metallprodukter, bland annat spik och tvättbaljor samt hästskor som levererades till tsarens armé.

År 1951 började företaget tillverka tryckbärande anordningar och år 2007 gick det samman med Vähäsilta Ab. Det nya företaget fick då namnet GaV Group Ab.

2014

Proxocon utvidgade sina verkstadsfunktioner till Birkala och stängde sitt verksamhetsställe i Tavastehus.

2012

I fabriken i Aura installerades en 13 m lång förzinkningsgryta. Proxocon Oy fick kvalitetscertifikat. Proxocon Oy köpte den mekaniska verkstaden i Kannonkoski av TTP-Yhtiöts konkursbo, vilket innebar att Aurajokikoncernen var tillbaka i verkstadsbranschen.

2011

Aurajoki Oy köpte 70 % av Proxocon Oy:s aktiestock.

2010

En ny aktieemission där ägargruppen breddades med ännu fler personer ur bolagets personal. Samtidigt föll Primaca Partners Oy bort ur bolagets verksamhet och sålde sina Aurajokiaktier till andra ägare.

2009

KS-Sinkki Oy fusionerades med Aurajoki Oy. Fabriken i Vasa stängdes. Verksamheten vid fabriken i Nummela upphörde tillsvidare.

2008

Fabriken i S:t Michel moderniserades. Aurajoki Oy inlöste hela AuraCoat Oy:s och AuraColor Oy:s innehav. Aurajoki Oy köpte KS-Sinkki Oy i Lievestuore. AuraCoat Oy och AuraColor Oy fusionerades med Aurajoki Oy. Aurajoki Oy fick miljöcertifikat.

2006

Aurajoki Oy:s administration flyttade till Aura. Varmförzinkningsverksamheten vid fabriken i Ylihärmä lades ned. Aurajoki Oy köpte varmförzinkningsverksamheten vid Galvanoimis Oy. Aurajoki Oy fick kvalitetscertifikat.

2005

Aurajoki Oy bytte ägare, från CapMan till en investeringskoncern ledd av Primaca Partners Oy.

2004

Aurajoki Oy köpte Outokumpu Wasacopper Oy:s ytbehandlingsfunktioner. Pulvermålningsenheten AuraColor Oy inledde 1.11.2004 sin verksamhet som Aurajoki Oy:s dotterbolag. Fabriken i Hyvinge stängdes 1.12.2004. Samma dag avskiljdes Aurajoki Oy:s elektrolytisk ytbehandling och blev dotterbolaget AuraCoat Oy med verksamhetsställen i Åbo och Vasa.

2001

Från och med årets början skedde all affärsverksamhet i Aurajoki Oy:s namn. Verksamheten i Salofabriken upphörde och flyttades till den utvidgade fabriken i Åbo. Administrationen flyttade till Åbo.

2000

Aurajoki Oy köpte Åbobaserade Reu-Met Oy. Kuumagalvanointi Oy fusionerades med Aurajoki Oy och Reu-Met Oy:s affärsverksamhet övergick till Aurajoki Oy.

1999

CapMan Capital Management och den operativa ledningen köpte Aurajoki Oy:s hela aktiestock.

1998

Aurajoki Oy köpte Hyvinkään Kuumagalvanointi Oy.

1996

Aurajoki Oy köpte Tunturipyörä Oy:s förnicklingsverksamhet.

1991

Den första automatiska varmförzinkningslinjen för smågods färdigställdes i fabriken i Aura.

1988

Aurajoki Oy köpte elförzinkningsanläggningen Salomaan Sinkitys Oy i Salo.

1985

Aurajoki Oy:s aktier såldes till Rakennus- ja insinööritoimisto Teräsbetoni Oy. Teräsbetonis förzinkningsanläggning vid den mekaniska verkstaden i Nummela införlivades med Aurajoki Oy.

1982

Fabrikerna i Aura utvidgades. Den tredje zinkgrytan i Aura var 4,0 m lång. Aurajoki Oy köpte Galmet Oy som verkade i Ylihärmä.

1976

Ytterligare en ny fabrik byggdes i Aura och där installerades en 7,0 m lång gryta.

1975

I Aura byggdes en ny fabrik och en keramisk gryta för smågods.

1974

Fabriken i S:t Michel fick en egen järnväg.

1973

Finlands största förzinkningsanläggning byggdes i S:t Michel.

1969

Verkstadsfunktionerna lades ner och elförzinkningslinjen såldes.

1968

Fabriken i Aura byggdes. Där tillverkades transportpallar som elförzinkades.

1967

Aurajoki Oy grundades. Bolaget verkade i hyrda utrymmen i en mekanisk verkstad i Reso.

FI ISO 9001 ISO 3834 2 ISO 14001 lores

 

LOGO luotettavakumppani

 

LOGO tilaajavastuu

 

ETS logo fin

 

transq supplier logo stamp

utilities Nordics centra detail