Planering enligt kundens behov

Vår produktutvecklings- och planeringsavdelning som förstår och beaktar kundens behov garanterar att projekten genomförs framgångsrikt och löser eventuella problem redan i planeringsskedet.

Våra planerings- och produktutvecklingsenheter betjänar kunderna genom hela produktionsprocessen, från anbudsskede till leverans.

Vår ambition är att finna en lösning som tjänar kundens syften, uppfyller behövliga klassificeringar och standarder och som samtidigt är förnuftig med avseende på den ekonomiska helheten.

Innovativ produktutveckling

De svagaste länkarna i processkedjan är vanligen de anordningar som utsätts för kontinuerlig eller cyklisk belastning. Problemen visar sig i allmänhet som felkänslighet eller försmutsning. Därför beaktar vår produktutveckling dessa och andra viktiga variabler redan i planeringsskedet. Med våra pålitliga produktionstekniker kan vi tillverka anordningar med mycket lång livscykel.

FEM-analys som hjälpmedel

Vi använder FEM-analys som hjälpmedel när vi planerar tryckbärande anordningar. Med hjälp av den kan vi beräkna produktens hållfasthet och utmattningslivslängd samt optimera materialdimensioner och konstruktioner. Med hjälp av FEM-analys blir det lättare att identifiera riskabla moment i konstruktionsarbetet och möjligt att maximera anordningens livslängd.

t 1