Belysningsmaster (Proxocon-typ)

Vi tillverkar belysningsmaster på vår fabrik i Kannonkoski enligt våra egna stolpritningar eller enligt kundens ritningar.

Av masttypen Proxocon Oy levererar vi master på 18-42 meter. I toppen av masten kan upp till 16 st strålkastare med en areal på 0,23 m2 och en vikt på upp till 23,5 kg fästas.

Proxocon-belysningsmasternas belastning och hållfasthetsberäkningar följer Eurokoderna och överensstämmer med standard EN 1993-3-1. Vindbelastningen har räknats i terrängklass 0+ (inre skärgård och skyddade kustområden) och det innebär att konstruktionerna också kan användas i terrängklass I-IV.

Masterna används i hamnar, fabriksområden, gruvområden etc.

valaisinmasto