Aurajokiakademin

Vi vill erbjuda våra samarbetsparter allt det kunnande och den erfarenhet vi har byggt upp under våra år i branschen. För det ändamålet har vi skapat Aurajokiakademin, så att de senaste rönen inom ytbehandling i sista hand ska komma slutkunderna till nytta i form av förbättrad kvalitet.

Akademin är riktad till såväl planerare och tillverkare som kunden i slutändan: alltså alla de som har med produkten att göra, oberoende av i vilket skede av leveranskedjan det sker. Utbildningen kan ordnas antingen hos kunden eller hos oss på Aurajoki. I det senare fallet har deltagarna möjlighet att också konkret bekanta sig med tillverkningsprocessen.

Ta kontakt så skräddarsyr vi en utbildning som exakt passar era behov. Utbildningen är avgiftsfri.

akatemia