PALVELUMME

 

ks fi 1     ep fi 1     m fi 1     i fi 1

 KETJUN VAHVA LENKKI

 
  7 valmistusyksikköä
  50 pinnoitusyhdistelmää
  30 miljoonan liikevaihto
  30 miljoonaa kiloa terästä
  2000 aktiivista asiakasta

  ...lisää Aurajoki Oy:stä

Suunnittelu asiakkaan tarpeiden mukaan

Asiakkaan tarpeet ymmärtävä ja huomioiva tuotekehitys- ja suunnitteluosastomme varmistaa projektien menestyksellisen läpiviennin, jossa mahdolliset ongelmakohdat ratkaistaan jo suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelu- ja tuotekehitysyksikkömme palvelevat asiakkaitamme koko tuotantoprosessin ajan, aina tarjousvaiheesta tuotteen luovutukseen asti.

Tavoitteenamme on löytää ratkaisu, joka palvelee asiakkaan tarkoitusperiä, täyttää tarvittavat luokitukset ja standardit sekä on samalla kokonaistaloudellisesti järkevä.

Innovatiivinen tuotekehitys

Prosessien heikoimmat lenkit ovat yleensä ne laitteet, joihin kohdistuu jatkuva tai syklinen kuorma. Ongelmat ilmenevät yleensä vikaherkkyytenä tai likaantumisena. Siksi tuotekehityksemme ottaa nämä ja muut tärkeät muuttujat jo suunnitteluvaiheessa huomioon. Yhdessä luotettavien valmistustekniikoidemme kanssa, saamme tuotettua laitteita erittäin pitkällä elinkaarella.

FEM-analyysi apuna

Käytämme FEM-analyysia painelaitesuunnittelun apuna. Sen avulla voidaan laskea tuotteen kestävyys ja väsymisikä sekä optimoida materiaalivahvuuksia ja rakenteita. FEM-analyysi helpottaa tunnistamaan riskikohdat suunnittelussa ja mahdollistaa laitteen maksimaalisen elinkaaren.