Pinnoitteet

Alumiinin anodisointi eli "eloksointi"

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Tuotteen maksimimitat: 3,3 x 0,8 x 1,4 m.

Sähkökemiallinen pinnanmuutosprosessi alumiinituotteille, muodostaa tuotteen pinnalle oksidikerroksen, joka antaa alumiinille hyvän korroosiosuojan, miellyttävän ulkonäön ja erilaisia käyttöominaisuuksia, kuten kovuutta ja kulutuksenkestävyyttä.

Oksidikerroksen ulkonäköön vaikuttavat tekijät muodostuvat pääosin raaka-aineen pinnanlaadusta, käytetystä alumiinilaadusta ja sen puhtaudesta.

Käsittelyt

Anodisointi tapahtuu rikkihappoliuoksessa. Tuotteen pinnalle muodostunut oksidikerros voidaan jättää joko luonnonväriseksi tai värjätä mustaväriseksi.

Lisäksi alumiinipinta on ensin mahdollisista kiillottaa kemiallisesti tai mekaanisesti ja tämän jälkeen anodisoida, tätä kutsutaan kiiltoanodisoinniksi. Kiiltoanodisoinnissa tuotteen pinnalla muodostunut oksidikerros on kiiltävä ja antaa tuotteelle koristeellisen ulkonäön.

Standardi

ISO 7599:2010(E) Anodizing of aluminium and its alloys — General specifications for anodic oxidation coatings on aluminium

Alumiinin kiiltoanodisointi / kemiallinen kiillotus

Alumiinin kiillotus perustuu alumiini pinnan aggressiiviseen syövyttämiseen kemiallisesti, jolloin alumiini pinnan mikroprofiili pienenee ja pinta muuttuu tämän johdosta kiiltäväksi.

Kiillotusprosessia voidaan käyttää joko yksin tai yhdessä anodisointiprosessin kanssa, yhdessä käytettynä tuotteeseen saadaan anodisoitua tasaisen kiiltävä oksidikerros, joka antaa tuotteelle hyvän korroosiosuojan ja miellyttävän kiiltävän ulkonäön, sekä kovuutta ja kulutuksenkestävyyttä.

Yleisesti ottaen alumiinin kemiallinen kiillotus soveltuu monille alumiinilaaduille ja magnesiumia sisältäville alumiineille. Kuitenkin paras ja erittäin korkea kiilto saavutetaan puhtaalle alumiinille.

Alumiinin kromatointi

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Tuotteen maksimimitat: 3,3 x 0,8 x 1,4 m.

Kemiallinen pinnanmuutosprosessi alumiinipinnan ja liuoksen välillä, pintaan muodostuu kromaattipintakerros. Kromatoinnin pintakerroksen väri voi vaihdella melkein värittömästä, heikosti keltaisesta kellanruskeaan, mitä tummempi väri sitä paksumpi kromaattipintakerros.

Pintakerroksen tarkoituksena on antaa tuotteille parempaa korroosiosuojaa, estää sähköisen kontaktivastuksen muuttuminen ja toimia hyvänä tartunta-alustana maalipinnoille.

Kromaattiliuokset sisältävät usein kuusiarvoisia kromiyhdisteitä kromihappona tai dikromaatteina.

Valittavissa on joko ripustus- tai rumpupinnoitusmenetelmä.

Kestää hyvin lämpöä (350 °C), korroosio-ominaisuudet yhtä hyvät kuin Cr(VI) -passivoinneilla.

Standardi

SFS-EN 12487 METALLIEN KORROOSIONESTO. ALUMIININ JA ALUMIINISEOSTEN HUUHDELLUT JA HUUHTELEMATTOMAT KROMATOINTIPINNOITTEET Corrosion protection of metals. Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys

Alumiinin passivointi (Iridite NCP)

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Kemiallinen pinnanmuutosprosessi alumiinipinnan ja liuoksen välillä, jossa pintaan muodostuu passivointikerros. Passivoinnin pintakerroksen väri on melkein väritön, pintakerros kuitenkin irisoi heikosti eri väreihin.

Pintakerroksen tarkoituksena on antaa tuotteille hyvä korroosiosuoja, lämmön kesto (350 °C) ilman että korroosiosuojaominaisuudet heikkenevät ja toimia hyvänä tartunta-alustana maalipinnoille.

Passivointikerros ei sisällä lyijyä, kadmiumia, elohopeaa, PBB:tä / PBDE:tä eikä kromia (III) tai (VI) yhdisteinä ja täyttää ELV-, RoHS- ja WEEE-direktiivien asettamat vaatimukset.

Standardi

Ei voimassa olevaa omaa standardia

Hopeointi (+passivointi)

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Tuotteen maksimimitat: 1,8 x 0,35 x 1,0 m.

Sähkökemiallinen elektrolyysiprosessi saostaa tuotteen pinnalle tasaisen kiiltävän hopeapinnan. Hopeapinnoitetta käytetään antamaan tuotteille sähkön- ja lämmönjohtokyvyn, kovuutta ja kulutusta lisääviä ominaisuuksia, sekä dekoratiivisia ominaisuuksia lähinnä käyttötavaroihin. Prosessilla voidaan pinnoittaa teräs-, kupari- ja kupariseospintoja sekä nikkelöityjä kappaleita.

Valittavissa ripustus- tai rumpupinnoitusmenetelmä.

Jälkikäsittelyt (passivointi)

Hopeapinnoite tummuu ajan myötä ja tätä luonnollista reaktiota vastaan hopeoidut tuotteet usein suojataan passivoinnilla. Passivointipinta on täysin kirkas, joten se ei vaikuta alkuperäisen pinnan kiiltoon tai muihin hopeoinnilla saavutettuihin ominaisuuksiin.

Kaikki tuotteet passivoidaan hopeoinnin jälkeen RoHS-hyväksytysti

Standardi

SFS-EN ISO 4521 METALLISET JA MUUT EPÄORGAANISET PINNOITTEET. SÄHKÖSAOSTETUT HOPEA- JA HOPEASEOSPINNOITTEET TEKNISIIN TARKOITUKSIIN. SPESIFIKAATIO JA TESTAUSMENETELMÄT Metallic and other inorganic coatings. Electrodeposited silver and silver alloy coatings for engineering purposes. Specification and test methods (ISO 4521:2008)

Kiiltokromaus

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Tuotteen maksimimitat: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

Sähkökemiallinen elektrolyysiprosessi saostaa tuotteen pinnalle tasaisen kiiltävän, hyvin levittyvän ja sävyltään kauniin sinertävän kromipinnan. Kromipinnalle muodostuu ilman vaikutuksesta oksidikerros joka passivoituu antaen suojaa korroosiota vastaan.

Ns. dekoratiivisessa koristekromauksessa käytetään aluspinnoitteena kromin alla aina nikkeliä, tarpeen vaatiessa pinnoitekerroksia voi kromin alla olla useita antamaan tuotteelle lisäominaisuuksia.

Kiiltokromipinnoitetta käytetään antamaan tuotteille dekoratiivisia ominaisuuksia, kiiltoa, tasaisuutta ja tiettyä sävyä, kovuutta ja kulutusta lisääviä ominaisuuksia, sekä erittäin hyvää korroosiosuojaa.

Standardi

SFS-EN ISO 1456 METALLIC AND OTHER INORGANIC COATINGS. ELECTRODEPOSITED COATINGS OF NICKEL, NICKEL PLUS CHROMIUM, COPPER PLUS NICKEL AND OF COPPER PLUS NICKEL PLUS CHROMIUM (ISO 1456:2009)

Kuparin ja hopean passivointi

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Passivoitu pinta on täysin kirkas ja tasainen eikä vaikuta alkuperäisen pinnan kiiltoon, passivointikerros antaa suojaa pinnan oksidoitumista vastaan tehokkaasti, passivointi ei myöskään sisällä kromaatteja. Passivoitu pinta kestää erinomaisesti sulfidipitoisessa ympäristössä (30 min, 2 % natriumsulfidi).

Kuparointi

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Tuotteen maksimimitat: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

Sähkökemiallinen elektrolyysiprosessi saostaa tuotteen pinnalle korkeakiiltoisen, huokosvapaan ja hyvin levittyvän kuparipinnan. Saostettu kuparipinta on pehmeä ja hyvin muokattavissa.

Kuparipinnoitetta käytetään usein muiden pinnoitteiden välipinnoitteena antamaan tuotteelle lisäominaisuuksia, kuten hyvää peittokykyä, tartunta-alustana ja lisäkorroosiosuojaa tuovana kerroksena.

Prosessilla voidaan pinnoittaa teräs-, alumiini-, kupariseos- ja sinkkipainevalukappaleita.

Valittavissa on joko ripustus- tai rumpupinnoitusmenetelmä.

Standardi

Ei voimassa olevaa omaa standardia (SFS-EN ISO 1456).

Niklaus (+puolikiiltonikkeli)

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Tuotteen maksimimitat: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

Sähkökemiallinen elektrolyysiprosessi saostaa tuotteen pinnalle korkeakiiltoisen (peilikiilto), erinomaisesti levittyvän ja tasoittuvan nikkelipinnan, saostettu nikkelipinta on sävyltään aina hieman kellertävä. Saostettu nikkelipinnoite on erittäin pehmeä ja vapaa sisäisistä jännityksistä. Lisäksi prosessi soveltuu erinomaisesti kaksoisnikkelöintiprosesseihin (1. kerros puolikiiltonikkeli + 2. kerros kiiltonikkeli), tällöin tuotteelle saadaan erityisen hyvät korroosiosuoja ominaisuudet myös ulko-olosuhteisiin.

Nikkelipinnoitetta käytetään antamaan tuotteille dekoratiivisia ominaisuuksia, kiiltoa, tasaisuutta, tiettyä sävyä, kovuutta ja kulutusta lisääviä ominaisuuksia, sekä erittäin hyvää korroosiosuojaa, lisäksi nikkelipinnoitetta käytetään aluspinnoitteena kiiltokromin alla. Tarpeen vaatiessa pinnoitekerroksia voi nikkelin alla olla useita antamaan tuotteelle lisäominaisuuksia.

Valittavissa on joko ripustus- tai rumpupinnoitusmenetelmä.

Standardi

SFS-EN ISO 1456 METALLIC AND OTHER INORGANIC COATINGS. ELECTRODEPOSITED COATINGS OF NICKEL, NICKEL PLUS CHROMIUM, COPPER PLUS NICKEL AND OF COPPER PLUS NICKEL PLUS CHROMIUM (ISO 1456:2009)

Oxsilan MM 0706 -silaanikäsittely

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Tuotteen maksimimitat: pienet rumpupinnoitettavat osat.

Silaanipohjainen maalauksen esikäsittely sinkitylle teräkselle. Tehostaa maalauksen toimintaa, antaa paremman kiinnipysyvyyden- ja korroosiosuojan tuotteelle. Voidaan käyttää laajalti korvaamaan rauta- ja sinkkifosfatoinnit, sekä kromatoinnit.

Käsittely tehdään rumpupinnoitusmenetelmällä.

Standardi

Ei voimassaolevaa standardia.

RST-peittaus

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Tuotteen maksimimitat: 3,3 x 0,7 x 1,3 m.

Rst-peittaus puhdistaa kaikki pinnan epäpuhtaudet, kuten hehkuhilseet, värjäymät ja ruoste hitsaussaumoissa. Tämän jälkeen pinnalle muodostuu korroosiosuojaa antava passivointikerros (oksidikalvo).

Peittaus antaa Rst-tuotteelle puhtaan metallisen ja silkinhimmeän pinnan.

Standardi

Ei voimassa olevaa omaa standardia.

Sähkösinkitys

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Tuotteen maksimimitat: 3,3 x 0,7 x 1,3 m

Sähkökemiallinen elektrolyysiprosessi saostaa tuotteen pinnalle erittäin kiiltävän, erinomaisesti peittävän ja jakaantuvan sinkkipinnan. Saostettu sinkkipinta on sävyltään hopeanharmaa ilman jälkikromatointia. Saostettu sinkkipinnoite on myös erittäin joustava ja helposti kromatoitavissa (passivointi).

Sinkkipinnoitetta käytetään antamaan tuotteille dekoratiivisia ominaisuuksia, kiiltoa, tasaisuutta, tiettyä väriä, maalauksen alustana ja tuomaan hyvää korroosiosuojaa.

Normaalisti kaikki sähkösinkityt pinnat kromatoidaan välittömästi sinkityksen jälkeen osana pinnoitusprosessia, tällä estetään sinkkipinnalle muodostuvan ns. valkoruosteen muodostuminen.

Valittavissa on joko ripustus tai rumpupinnoitusmenetelmä.

Kromatointi (Passivoinnit)

Sinkkipinnalle muodostuva reaktiopinnoite suojakerros, joka suojaa sinkkipintaa korroosiomuodostukselta.

Muodostunut reaktiopinnoite antaa käytetystä kromatoinnista riippuen sinkkipinnalle tietyn sävyn:

  • sinisen,
  • keltaisen (irsoiva),
  • vihreän,
  • mustan tai
  • hopea (irisoiva).

Sinipassivointi

Sinkkipinnoitteille tarkoitettu passivointikylpy, tuottaa korkeakiiltoisen ja voimakkaan sinisen passiivikerroksen. Perustuu vain kolmiarvoisiin kromiyhdisteisiin. Kiilto, väri ja korroosionsuoja säilyvät lämpökäsitellyissäkin kappaleissa. Passivoinnilla saavutetaan telinetavaralle yli 100 tunnin valkoruosteen kesto DIN 50021 SS -standardin mukaisen suolasumutestin mukaan. Korroosionkesto säilyy myös lämpökäsittelyn jälkeen.

Cr6+-keltapassivointi

Sinkkipinnoitteille tarkoitettu passivointikylpy, tuottaa keltaisen irisoivan Cr6+-kromaattikerroksen. Saavutettavissa oleva korroosionsuoja on passivoinnilla erittäin korkea. Suolasumutesteissä on saavutettu yli 500 tunnin kestävyys. Normaaliolosuhteissa voidaan helposti saavuttaa telinetavaralle 300 tunnin ja rumputavaralla 250 tunnin suoja valkoruostetta vastaan.

Cr3+-keltapassivointi

Sinkkipinnoitteille tarkoitettu kolmiarvoiseen kromiin perustuva keltapassivointi, jolla saavutetaan korkea korroosionkesto. Passivoitu pinta on sävyltään keltaisen irisoiva ja jälkikäsittelyn jälkeen väri on hieman vaaleampi, mutta tasaisempi. Cr3+-passivoinilla saavutetaan lähes vastaava korroosionkestävyys kuin kuusiarvoisella keltapassivoinnilla. Passivoidun pinnan kiilto, väri sekä korroosionkestävyys säilyvät lämpökäsittelyn jälkeenkin. Suolasumutesti kesto ~100 h. Väri vastaava kuin 6-arvoisella keltapassivoidulla pinnoitteella.

Viherpassivointi

Sinkkipinnoitteille tarkoitettu Cr6+-viherpassivointikylpy. Kromaattikerros antaa tuotteille tumman oliivin vihreän kalvon, jonka korroosiosuoja on erinomainen, Cr6+-keltapassivoinnin luokkaa.

Mustapassivointi

Sinkkipinnoitteille tarkoitettu Cr6+-mustapassivointikylpy, kromaattikerros antaa sinkkipinnalle kiiltävän mustan kalvon, jonka korroosiosuojaominaisuudet ovat verrattain heikot.

Lanthane TR 175 -erityispassivointi

Sinkkipinnoitteille tarkoitettu kromi (III) -arvoiseen perustuva nanopartikkeleita sisältävä passivointijärjestelmä. Kromaattikerros antaa tuotteille kirkkaan hieman hopean irisoivan kalvon, jonka korroosiosuojausominaisuudet ovat erinomaiset nanopartikkeliteknologian ansiosta. 2,5 kertaa parempi korroosiosuoja kuin sinipassivoinnissa, suolasumutesti ~300 h. Hyvä itsesuojausominaisuus, jolloin sinkkipintaan asti ulottuvaan naarmuun ei ala välittömästi muodostua valkoruostetta.

Tiivistyskäsittely (jälkikasto)

Tiivistys on sinkityille ja passivoiduille pinnalle tarkoitettu jälkikasto. Se suojaa passivointikerrosta monilta ympäristön ja sääolojen rasituksilta, antaen sinkitylle ja passivoidulle pinnalle lisäsuojaa korroosiota ja mekaanisia rasituksia vastaan. Jälkikasto perustuu aktiiviseen korroosionsuojaukseen, jossa polysilikaatit, polymeerit ja inhibiitorit toimivat yhdessä suojaten sinkkiä korroosiolta, lisäksi jälkikastolla on itsesuojautumisominaisuuksia jolle se ehkäisee esim. naarmuista tai kolhuista alkavaa korroosiota valmistuotteissa. Erittäin joustava ja korkean korroosio- sekä lämpötilakeston (150 °C) omaava jälkikasto sinkitylle ja passivoidulle pinnalle. Cr(VI) -vapaalla pinnoitteella on lisäksi korkea kiinnipysyvyys ja hyvä itsesuojausominaisuus, jolloin sinkkipintaan asti ulottuvaan naarmuun ei ala välittömästi muodostua valkoruostetta. 2 kertaa parempi korroosiokesto normaaliin sinipassivointiin verrattuna.

Lakka

Väritön vesiohenteinen kuivausuunilakka sinkitylle ja passivoidulle pinnalle. Lakkaa käytetään laajalti dekoratiivisten pintojen suojana antamaan lisäsuojaa korroosiota vastaan ja ehkäisemään pinnoitteessa jälkikäteen tapahtuvat värimuutokset.

Standardi

SFS-EN ISO 2081 METALLISET JA MUUT EPÄORGAANISET PINNOITTEET. RAUDAN TAI TERÄKSEN SÄHKÖSAOSTETUT SINKKIPINNOITTEET LISÄKÄSITTELYINEEN Metallic and other inorganic coatings. Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel 

Tinaus

Käyttötarkoitus/ominaisuudet

Tuotteen maksimimitat: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

Sähkökemiallinen elektrolyysiprosessi saostaa tuotteen pinnalle korkeakiiltoisen ja erinomaisesti tasoittuvan tinapinnan, jolla pinnoitteen paksuuden jakaantuminen on erittäin tasaista.

Lisäksi saostetulla tinapinnoitteella on erinomaiset juotos- ja tartuntaominaisuudet, sekä lisäksi se kestää erittäin hyvin päästöä.

Pinnoite soveltuu erinomaisesti käytettäväksi niin dekoratiivisiin kuin teknisiinkin pinnoituksiin, kuten esim. sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tai kotitaloustarviketuotannossa.

Valittavissa on joko ripustus -tai rumpupinnoitus menetelmä.

Standardi

SFS-ISO 2093 SÄHKÖSAOSTETUT TINAPINNOITTEET. MÄÄRITTELY JA TESTAUSMENETELMÄT Electroplated coatings of tin. Specification and test methods