Tooted ja teenused

Meie survemahutitega on kliendil võimalik teha kvaliteetset tööd erinevates valdkondades, nt biokütuse- ja protsessitööstus, energiatööstus ja toorainetööstus ning masinaehitus.

Kerged survemahutid

Kerged survemahutid

Oleme üks Soome kogenuimaid surveseadmete tootjaid. Oleme oma klientidele abiks kõiges surveseadmetega seonduvas vajaduste kaardistamisest kuni lõpptoote tarnimiseni. Lõpptulemuseks on alati usaldusväärne ja pika tööeaga toode, millega meie kliendid võivad rahule jääda.

Tehnilised võimalused

Kasutame survemahutite valmistamisel kõige uuemaid tootmismeetodeid ja meie aparatuur on kaasaegne ning multifunktsionaalne. Levinuimateks kasutatavateks materjalideks on survemahuti teras, ehitusteras, roostevaba teras ja alumiinium.

Kasutatavad tootmismeetodid võimaldavad meil tegeleda kuluefektiivse ja paindliku tootmistegevusega.

 • Survevee mahutid
 • Õli- ja Veeseparaatorid
 • Jahutusvee mahutid
 • Paisunõud
 • Kollektorid
 • Suruõhumahutid

OEM Tootmine

Meie tüüpiline klient tellib meilt oma vajadusteks sobivaid mahuteid 1-20 tk partiidena, kuid suudame pakkuda ka sellest suuremaid koguseid. Mahutite suurus jääb mõne liitri ja mõnesaja liitri vahele. Mahutite puhul kasutame materjalina peamiselt süsinikterast, kuid valmistame neid ka roostevabast, happekindlast terasest või alumiiniumist.

Kauaaegne partner, keda võib usaldada

Meie erialaste oskuste ja teadmiste ning usaldusväärsuse kinnituseks on klientide lojaalsus. Saadud tagasiside põhjal töötame paindlikult ka väiksemate seeriate tellimuste puhul. Lepingud mugandatakse alati kliendi vajaduste järgi, kuid seejuures ei unustata ära ka kuluefektiivsust.

Mahutite valmistamisel lähtume kliendi poolt saadetud juhenditest kehtivaid surveseadmete standardeid ja klassifikatsiooninõudeis siiski arvestades. Meie projekteerijad tunnevad hästi tähtsaimaid ja levinuimaid direktiive ning klassifikatsiooninõudeid.

Tänu oma paindlikele ja professionaalsetele teenustele suudame koos kliendiga planeerida ja välja töötada lahendusi, millega jäävad rahule kõik osapooled.

Teenused

 • Pulbriga kaarkeevitus
 • Robotkeevitus
 • Trugimine

Rasked survemahutid

Meie projekteerimis- ja tootmistiimid pakuvad klientidele ekspertabi raskete survemahutite tootmisel alates projekteerimisest ja valmistamisest kuni seadmete hoolduseni välja. Meie eesmärgiks on luua pika tööeaga seadmeid, mis vajavad vaid minimaalset hooldamist.

Eesmärgiks rahulolev klient

Kasutatavad kaasaegsed tootmismeetodid ning väga vastupidavad materjalid võimaldavad valmistada väga usaldusväärseid surveseadmeid.

 • Vedelgaasimahutid (LNG) Maagaas
 • Vedelgaasimahutid (LPG)
 • Õhugaasimahutid (süsinikdioksiid, lämmastik, vesinik ja heelium)

s 1