Projekteerimine vastavalt kliendi vajadustele

Kliendi vajadusi tundev ja arvestav tootearendus- ja projekteerimisosakond tagab projektide eduka teostamise, mille puhul võimalikud kitsaskohad lahendatakse juba projekteerimise ajal.

Meie projekteerimis- ja tootearendustiimid teenindavad kliente kogu tootmisprotsessi jooksul alates pakkumuse tegemisest kuni toote üleandmiseni.

Meie eesmärgiks on leida lahendus, mis teenindab kliendi eesmärke, vastab vajalikele klassifikatsioonidele ja standarditele ning on samas ka majanduslikult vaadeldes terviklik ja mõistlik.

Innovaatiline tootearendus

Protsesside nõrgimateks lülideks on enamasti need seadmed, mis puutuvad kokku pideva või perioodilise koormusega. Probleemid ilmnevad tavaliselt sagedaste vigade või määrdumise näol. Seetõttu arvestab meie tootearendus nende ja ka teiste oluliste muutujatega juba projekteerimisetapis. Koos usaldusväärse tootetehnoloogiaga on meil võimalik valmistada seadmeid väga pika tööeaga.

Abivahendiks FEM-analüüs

Kasutame surveseadmete projekteerimisel abivahendina FEM-analüüsi. Selle abil on võimalik välja arvestada toote vastupidavust ja selle väsimuse aega ning optimeerida materjalitugevusi ja konstruktsioone. FEM-analüüs lihtsustab riskitegurite kaardistamist projekteerimisel ning võimaldab anda seadmele maksimaalse tööea.

s 1