Annoimme Itämerelle lahjaksi ilmaa!

Ympäristö ja siitä huolehtiminen ovat meille tärkeitä asioita. Päätimme kantaa vastuun omalta osaltamme ja lahjoitimme tämän vuoden joululahjarahamme Baltic Sea Action Groupille Itämeren pelastustyöhön.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!

Lisätietoa BSAG-järjestöstä ja sen toiminnasta löydät osoitteesta www.joululahjaitamerelle.fi.

joulukortti fi 2018

Ylitimme tavoitteemme energiansäästössä

ETS logo fin vAurajoki Oy on mukana energiatehokkuussopimuksissa ja yritys ylitti edellisellä kaudella tavoitteen, joka oli yhdeksän prosentin säästö energiankulutuksessa sopimuskaudella 2008–2016. Tuotantojohtaja Tommi Pynnösen mukaan vapaaehtoisuuteen perustuva sopimusjärjestelmä on hyvä tapa kannustaa yrityksiä parantamaan energiatehokkuuttaan. Se motivoi miettimään energiansäästöön liittyviä kehitystarpeita, vaikkakin yritykset tekevät niitä muutenkin jo kustannussäästöjen vuoksi.

Energiatehokkuuden parantamiseen on kiinnitetty huomiota jo pitkään investoinneissa ja päivittäisessä työssä. Esimerkiksi kaikki kuumasinkityskattilat on vaihdettu öljystä sähkölämmitteisiksi. Merkittävää kustannushyötyä on saatu myös kaukolämpöjärjestelmän säädöillä. Lisäksi Turun tehtaalla jauhemaalaamoon asennettiin lämmön talteenottolaitteisto, mikä oli iso investointi tämän kokoisessa yrityksessä. Uusia vaihtoehtoja tutkitaan jatkuvasti ja pohdinnassa on mm. uusiutuvan energian käytön lisääminen.

Aurajoki Oy solmi syyskuussa sopimuksen kysyntäjoustoon liittymisestä Turku Energian kanssa. Sopimus kattaa kuumasinkityslaitoksemme Aurassa, Lievestuoreella, Pirkkalassa ja Mikkelissä. Pynnönen kertoo, että kysyntäjoustomarkkinoilta saatava korvaus tuo yhtiölle selvää säästöä energiakuluissa. Sähkönkulutuksen ajoittainen vähentäminen on myös merkittävä ympäristöteko, joka sopii täydellisesti yhtiömme arvoihin.

Alkuperäinen laajempi artikkeli on julkaistu 20.11.2018 Energiatehokkuussopimusten verkkosivuilla.
Linkki artikkeliin: http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ajankohtaista/aurajoki-oy-sahkon-kysyntajoustoon-kannatti-liittya/ 

Vuodenvaihteen 2018-2019 aukioloajat

aikatauluAura

7.12. tavaran vastaanotto klo 8.00 - 15.00. Ei tuotantoa.

27.-28.12. klo 8.00 - 16.00.

31.12. aamuvuoro paikalla.

Kannonkoski

Avoinna klo 6.00 - 15.00.

Viikko 52 suljettu.

Lievestuore

7.12. suljettu.

27.-28.12. klo 8.00 - 16.00.

31.12. aamuvuoro paikalla.

Mikkeli

7.12. ja 27.-28.12. klo 7.00 - 15.30.

Pirkkala (kuumasinkitys)

Avoinna klo 6.00 - 17.00. Purut ja lastaukset toivotaan suoritettavan klo 8.00 - 16.00.

Pirkkala (painelaitteet)

Avoinna normaalisti.

Turku

7.12. sekä 31.12. suljettu.

Ekologinen High5-Coat-pinnoitteemme kestää pitkään

collage high5Aurajoki Oy ja Haapanen Oy ovat yhdessä kehittäneet vaativiin olosuhteisiin soveltuvan High5-Coat-pinnoiteyhdistelmän. Se on vuosien tuotekehityksen tulos, joka yhdistää kuumasinkityksen ja jauhemaalauksen sekä niiden ympäristöystävällisyyden ja kustannustehokkuuden. Näitä kahta menetelmää hyödyntämällä voidaan paitsi suojata terästä korroosiolta, myös antaa tuotteelle haluttu väripinta. Lisäksi materiaalien hävikki on minimaalista, pinnoitusprosessi on fosfaattivapaa, eikä haitallisia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-päästöjä synny lainkaan.

High5-Coat koostuu viidestä eri vaiheesta: peittaus, kuumasinkitys, alumiinioksidipuhallus, aminosilaattikäsittely ja jauhemaalaus. Haitallinen fosfatointi on korvattu pinnoitusprosessissamme kemiallisella reaktiolla kuumasinkin pinnalla. Alumiinioksidipuhallus karhentaa sinkityksen niin, että nopeutetuissa laboratoriotesteissä on todettu pinnoitteen täyttävän kaikkein korkeimmat C5-rasitusluokan kestävyysvaatimukset. Alumiinioksidi on puhallusaineena sopivan hellävarainen kuumasinkitylle pinnalle ja lisäksi täysin kierrätettävää. Tartunta ja korroosiosuoja viimeistellään fosfaatittomalla erikoissilaanikäsittelyllä, jossa huuhdellun tuotteen pinnalle levitetään aminosilaanipitoinen liuos. Tällä yhdistelmällä vältetään hidas prosessi maalipinnan ja kuumasinkin välissä, mikä tavanomaisesti saa maalipinnan irtoamaan parin vuoden sisällä pinnoituksesta.

Teräksen suojaukseen on käytetty aiemminkin pinnoiteyhdistelmiä, joissa hyödynnetään kuumasinkitystä ja jauhemaalausta. Hyvästä laadullisesta menetelmästä huolimatta ne rasittavat ympäristöä prosessin sisältämästä fosfatoinnista johtuen. Kyseisiä pinnoitteita on käytetty mm. Pohjoismaissa ja ne ovat nousseet jopa ainoan vaihtoehdon asemaan suurten kaupunkien hankinnoissa. High5-Coatin odotetaan nousevan nopeasti ensimmäiseksi vaihtoehdoksi, sillä se on 15-20 % kilpailijoiden pinnoitteita edullisempi ja kestää pidempään.

Lisätietoja:
Kari Sulonen
puh. 0400 327 858
kari.sulonen@aurajoki.fi 
https://high5coat.fi/high5.html 

Alkuperäinen laajempi artikkeli on julkaistu 25.10. ilmestyneessä Metallitekniikan numerossa 10/2018.

Linkki artikkeliin: https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/metalli/ymparistolle-aika-kauhea-menetelma-uusi-suomalaiskeksinto-korvaa-haitallisen-fosfatoinnin-pulverimaalauksessa-6747601.

Turun tehtaamme Lean-projekti on ollut menestys

turku lean

Aurajoki Oy:n Turun tehdas on tehtaistamme ensimmäinen, jossa on lähdetty kokeilemaan Lean-ajattelua työn tehostamisessa. Lean on systemaattinen tapa toimia ja standardisoida tekemistä. Se koostuu useista osa-alueista, kuten esimerkiksi johtamisjärjestelmästä, ongelmanratkaisutyökaluista sekä seurannasta ja sen mittareista.

Projekti aloitettiin vuoden 2017 alussa koko vuoden kestäneellä ulkopuolisella konsultoinnilla kahden alalla pitkään vaikuttaneen ammattilaisen johdolla. Aluksi työntekijöille luotiin yhteinen tahtotila tehtaan kilpailukyvyn parantamiseksi, minkä jälkeen tehtaalle suunniteltiin muun muassa uusi layout ja uusia käytäntöjä. Tällä hetkellä projektia vetää tehtaan tuotantopäällikkö Mikko Mäkinen yhdessä kehitysryhmän kanssa.

Työskentely Turun tehtaallamme on muuttunut entistä ammattitaitoisemmaksi. Asioita sekä tehdään että seurataan järjestelmällisemmin ja työtekijät ovat päässeet osallistumaan työympäristön kehittämiseen huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Suurin näkyvä hyöty on tuotantotilojen siisteys, jonka ovat huomanneet myös tehtaalla vierailleet asiakkaamme. Tavaroiden löytyminen omilta paikoiltaan ja tehtaan puhtaus ovat vaikuttaneet myönteisesti työntekijöiden viihtyvyyteen.

Projektin alussa haasteeksi koettiin se, että uutta tietoa tulvi jokaisen sisäistettäväksi. Ensimmäisen vuoden aikana nähtiin kuitenkin Leanin hyvät puolet, minkä myötä työntekijöiden asenne muutosta kohtaan muuttui positiivisemmaksi. Leanin ansiosta myös olemassa olevat haasteet tiedostetaan helpommin, kun niitä käsitellään avoimemmin ja jatkuvasti. Projektin myötä Turun tehtaalle on syntynyt toimintatapa, joka elää jatkuvasti ja etenee askel kerrallaan.

Yhteistyömme Kempin kanssa johti investointiin

kemppiAurajoki Oy:lle on hankittu Kempiltä viisi X8 MIG Welder -hitsauslaitetta ja kolme TIG-hitsauslaitetta tehostamaan konepajatuotantoamme. Uusia laitteita käytetään sekä painelaitteiden valmistuksessa Pirkkalan tehtaallamme että infraryhmämme tuotannossa Kannonkoskella.

Uudet laitteet ovat nopeuttaneet ja helpottaneet hitsausprosessejamme. Laitteissa valmiina olevien ohjelmien käyttö on vähentänyt jälkitöiden määrää. Työn jälki on roiskeetonta ja tietyissä tapauksissa palkojen määrä on vähentynyt.

Samalla hankittiin koneiden kanssa käytettävä WeldEye-hitsaushallintaohjelmisto, joka on säästänyt aikaa ja myös vähentänyt muun muassa paperityön määrää. Itse hitsausohjeisiin käytettävän paperin määrä on sekin vähentynyt, kun ohjeet voidaan nyt tehdä ja toimittaa sähköisesti suoraan hitsauskoneeseen hitsaajan käytettäväksi. Laitteiden avulla työn tehokkuutta ja hitsaajien taitotasoa on mahdollista seurata ja mitata helpommin, mikä edesauttaa oman toimintamme kehittämistä yhä paremmaksi.

Yhteistyökuviomme Kempin kanssa on lähtenyt käyntiin hienosti ja kumpikin osapuoli hyötyy siitä. Aurajoki on tukenut Kemppiä esimerkiksi pinnoituspalveluissa ja saanut vastavuoroisesti Kempiltä muun muassa konsultointia hitsaukseen.

Aurajoki Oy:n kuumasinkityslaitokset kysyntäjoustomarkkinoille

turkuenergiaTurku Energia ja Aurajoki Oy ovat solmineet sopimuksen Aurajoki Oy:n neljällä paikkakunnalla toimivan kuumasinkityslaitoksen tehon tarjoamisesta kysyntäjoustomarkkinoille. Kaupankäynti Aurajoki Oy:n osalta Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinoille käynnistettiin syyskuussa. Kysyntäjouston avulla sähkönkulutusta sopeutetaan sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän kulloisenkin tilanteen mukaiseksi.

Turku Energia toimii yhteistyössä teknisenä toteuttajana ja kaupankävijänä Fingridin suuntaan. Kysyntäjoustomarkkinoille osallistuvilta vaaditaan vähintään 1 megawatin (MW) tehoa sekä joustomahdollisuutta energiankäytön osalta.

– Kulutuksen vähentäminen on merkittävä tapa vähentää ympäristövaikutuksia sen sijaan, että jatkuvasti lisättäisiin tuotantokapasiteettia. Kysyntäjoustomarkkinoiden avulla eri tahojen on mahdollista osallistua sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainon turvaamiseen. Samalla he tekevät ympäristöteon vähentämällä ajoittain kulutustaan. Markkinoilta saatava korvaus on hyvin kannustava, sanoo tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen Turku Energiasta.

Aurajoki Oy:n kysyntäjoustosopimuksen piirissä on neljä Aurajoki Oy:n toimipaikkaa: Aura, Lievestuore, Pirkkala ja Mikkeli, joista saadaan riittävä teho kysyntäjoustomarkkinalle. Kysyntäjoustotilanteessa sähköteho pudotetaan alas korkeintaan 15 minuutiksi, jonka jälkeen teho palautuu automaattisesti takaisin normaaliksi. Kysyntäjousto on tässä tapauksessa niin nopea, ettei sillä ole vaikutusta kuumasinkityslaitosten tuotantoon.

– Suomen johtavana kuumasinkitsijänä kysyntäjousto soveltuu täydellisesti arvoihimme. Uskomme, että pitkän tähtäimen kannattavuus vaatii taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövastuun huomioonottamista ja tuotteidemme sekä palveluidemme elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset otetaan huomioon, siten että käytössä olevat prosessit kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän, kertoo tuotantojohtaja Tommi Pynnönen Aurajoki Oy:stä.

Lisätietoja:

Kimmo Kuusinen, Tuotepäällikkö, Turku Energia
Puh. 050 5573 673
kimmo.kuusinen@turkuenergia.fi 

Tommi Pynnönen, Tuotantojohtaja, Aurajoki Oy
Puh. 040 5181 093
tommi.pynnonen@aurajoki.fi 

Tiedote on julkaistu alun perin Turku Energian verkkosivuilla osoitteessa www.turkuenergia.fi. Tiedote löytyy myös Turun Sanomista.

Aurajoki Oy mukana Tampereen Ratikka -hankkeessa

Ratikkapylväs teiskontie3 muokattuAurajoki Oy:n on sopinut keväällä 2018 Tampereen Ratikka –hankkeen raitiotielinjan sähköistyksen tikasmallin teräspylväiden tuotannosta. Pylväät valmistetaan Kannonkosken tehtaallamme ja ne kuumasinkitään Lievestuoreella. Projektin vaativuudesta ja tiukasta aikataulusta johtuen investoimme uusiin hitsauslaitteisiin sekä kevytmekanisointikuljettimeen, joilla varmistetaan lopputuotteen korkea laatu sekä tuotannon tehokkuus.

Pylväitä tullaan valmistamaan noin 400 kappaletta projektin kokonaismassan ollessa 300 tonnin luokkaa. Pylväiden korkeus vaihtelee 8,3-12 metrin välillä. Projekti tulee olemaan toimitettu kokonaisuudessaan Aurajoki Oy:n osalta vuoden 2018 aikana.

Ensimmäiset valmistamamme pylväät on jo pystytetty Teiskontielle.

Valmistamme Infran teräsrakenteita nyt myös Latviassa

auratec pylvasAurajoki Oy on perustanut Auratec SIA -konepajayhtiön Latvian Daugmaleen, Riikan läheisyyteen.

Teräsrakenteiden valmistukseen keskittyvä hitsaava konepajamme on EN 1090-2 toteutusluokka 2 –sertifioitu Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta. Huhtikuussa valmistuneissa uusissa tiloissa toimiva valmistuksemme tukee Aurajoki Oy:n infra-palveluiden kehittymistä Pohjois-Euroopan markkinoille. Ensimmäiset voimalinjarakenneprojektit on valmistettu kuluneen kesän aikana ja ensimmäiset toimitukset ovat jo onnistuneesti määränpäässään.

Lisätietoja: Mikko Arminen

Konsernin sertifikaatit päivitetty

FI ISO 9001 ISO 3834 2 ISO 14001 loresAurajoki-konsernin laatu- ja ympäristösertifikaatit on päivitetty vuoden 2015 standarditasoon. Samalla olemme tarkentaneet henkilötieto-ohjeistuksiamme vastaamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Sähköasemakin voi olla kaunis

Vantaan kaupunki palkitsee laadukkaita ja kekseliäitä arkkitehtuurikohteita ja -tekoja Kehäkukka-tunnustuksella. Vuoden 2018 Kehäkukka-palkinto myönnettiin kantaverkkoyhtiö Fingridin Länsisalmen sähköasemalle, jonka tehtävänä on turvata pääkaupunkilaisten sähkönsaantia.

Länsisalmessa on ollut sähköasema jo vuodesta 1994, mutta vuosina 2016 - 2017 uusittu asema erottuu Kehä III:n ja Porvoonväylän läheisyydessä liikkuville nyt aivan uudella tavalla. Aseman maamerkiksi nousi 50 metrinen teräksinen portaali ja aseman rakennukset on verhottu lasilankuilla, joiden tausta on iltaisin valaistu.

Sähköaseman teräspylväiden teräsosat mukaan lukien maisemaportaali ovat Aurajoki-konsernin toimittamia.

sahkoasema

 

Päivi Hakala nimitetty Aurajoen toimitusjohtajaksi

Aurajoki Oy:n hallitus on nimittänyt konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 3.4.2018 alkaen Päivi Hakalan. Hakala siirtyy toimeen Eltel Networks Oy:n liiketoimintajohtajan paikalta, jossa hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien. Aikaisemmassa työhistoriassa hän on toiminut 9 vuotta YIT:n asiakkuuksien ja palveluliiketoiminnan johtotehtävissä.

”Hakuprosessin aikana hallitus on arvioinut, kuka on oikea henkilö johtamaan yhtiö asiakkaidensa kanssa kasvuun. Päivi Hakalalla on kokemusta erilaisten liiketoimintakokonaisuuksien johtamisesta vaativissa tilanteissa. Hän tuo mukanaan paljon arvokasta kokemusta Aurajokeen”, Arto Tiitinen kertoo.

”Tehtävässäni haluan jatkaa Aurajoki Oy:n kannattavaa kasvun tietä sekä vahvistumista palveluyrityksenä yhdessä osaavan henkilökunnan kanssa”, Päivi Hakala kertoo.

Aurajoki-konserni on metalliteollisuuden teollisiin palveluihin erikoistunut yritys, jonka liikevaihto vuonna 2017 oli noin 30 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 223. Aurajoki-konsernin tehtaat sijaitsevat Aurassa, Kannonkoskella, Lievestuoreella, Mikkelissä, Pirkkalassa ja Turussa.

Aurassa 4.4.2018

Arto Tiitinen
Hallituksen puheenjohtaja
Aurajoki Oy

Aurajoki-konserniin uusi turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö

Sanna Salo on nimitetty Aurajoki-konsernin turvallisuus-ja ympäristöpäälliköksi (HSE) 26.2.2018 alkaen. Sanna seuraa uutena toimihenkilönä tehtävässä eläkkeelle siirtynyttä Eeva-Liisa Saarijärveä.

Sannan vastuulla ovat jatkossa kaikkien tehtaiden turvallisuus- ja ympäristöasiat ja niihin liittyvät viranomaisyhteydet kiinteässä yhteistyössä paikallisten esimiesten kanssa. Ko. asioiden raportointi ulkoisesti ja sisäisesti sekä toiminnan kehittäminen kuuluvat myös oleellisesti Sannan tehtäväkenttään.

Toni Casagrande
toimitusjohtaja

Asiakastyytyväisyyskyselyn palkinto arvottu

Hyvät asiakastyytyväisyyskyselyymme osallistuneet.

Olemme arponeet perjantaina 2.2.2018 kaikkien kyselyssä puhelinnumeronsa jättäneiden kesken lupaamamme palkinnon. Voittajalle on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti.

Suuri kiitos kaikille osallistuneille.

Aurajoki Pirkkala Oy:n uusi tuotantopäällikkö

Sasu Puranen on kutsuttu Pirkkalan tehtaan konepajaliiketoimintojen tuotantopäälliköksi 1.1.2018 alkaen. Samalla hänestä tulee yksikön johtoryhmän jäsen. Puranen tulee yhtiöömme Konepaja Santala Oy:stä valmistuspäällikön tehtävästä. Toivotamme hänet tervetulleeksi.

Tähän asti tuotantopäällikkönä toiminut Jukka Iso-Kuortti jatkaa konepajamiesurallaan eteenpäin ja siirtyy tehtaanjohtajaksi Kumera Machinery Oy:n Kylmäkoskelle. Kiitämme Jukkaa yhtiömme hyväksi tehdystä työstä, sekä toivotamme onnea uusiin haasteisiin.

Pirkkalassa 2.1.2018

Jukka Rintala
Liiketoimintajohtaja

Aurajoki Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Aurajoki Oy:n hallitus ja Markku Mänki ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että yhtiöön haetaan uusi toimitusjohtaja ja Markku Mänki keskittyy toistaiseksi hallituksen kanssa sovittuihin erillisprojekteihin. Hallitus kiittää samalla Markku Mänkiä yhtiön hyväksi tekemästään työstä.

Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi o.t.o on nimetty nykyinen varatoimitusjohtaja Toni Casagrande 6.11.2017 alkaen.

Aurassa 6.11.2017
Peter Seligson

Timo Kettunen Aurajoki Oy:n konepajojen teknologiapäälliköksi

DI, IWE Timo Kettunen on nimitetty Aurajoki Oy:n konepajojen teknologiapäälliköksi 1.5.2017 alkaen. Timo vastaa konepajojen laatujärjestelmien mukaisesta valmistuksesta ja ylläpidosta, hitsauksen koordinoinnista sekä tuotantomenetelmien kehittämisestä. Timo on aikaisemmin toiminut Aurajoki Oy:n tytäryhtiön Proxocon Oy:n tuotepäällikkönä. Linjaesimiehenä jatkaa Tommi Kivinen.

Lisätietoja
Liiketoimintajohtaja Tommi Kivinen, GSM 040 755 9958, infra
Liiketoimintajohtaja Jukka Rintala, GSM 050 307 6369, painelaitteet

Laskutusosoitteemme ovat muuttuneet

Hyvä yhteistyökumppanimme,

Olemme konsernissa siirtyneet sähköisten ostolaskujen vastaanottoon tehostaaksemme toimintaamme. Verkkolaskuoperaattorinamme toimii Maventa.

Verkkolaskuosoitetietomme ovat seuraavat:

 
Yrityksemme tiedot
Nimi Y-tunnus Verkkolaskuosoitteemme
Aurajoki Oy 1978780-0 003719787800
Aurajoki Pirkkala Oy 2089076-8 003720890768
Proxocon Oy 2364803-7 003723648037
 
Välitystiedot
Välittäjä Välittäjän tunnus
Maventa 003721291126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

 Mikäli ette pysty lähettämään laskuja sähköisesti verkkolaskuna, pyydämme toimittamaan ostolaskut joko

  • sähköpostitse osoitteeseen: reskontra@aurajoki.fi
  • tai postitse osoitteeseen: "Yrityksen nimi", PL 16, 21381 Aura

Lisätietoja tarvittaessa:

Reskontra
Terhi Haapakangas
terhi.haapakangas@aurajoki.fi
0201 746 404

Ystävällisin terveisin,
Aurajoki Oy, Aurajoki Pirkkala Oy ja Proxocon Oy

pdfVoit halutessasi ladata virallisen tiedotteemme tästä77.32 KB

Uusi myyntipäällikkö Baltian alueelle

Aurajoki Oy:n uutena Baltian alueen myyntipäällikkönä on aloittanut 2.5.2017 Joosep Poom. Poom on toiminut aikaisemmin myynti- ja tuotantotehtävissä virolaisissa metallialan yrityksissä. Poom:lla on kokemusta erilaisten teräsrakenteiden projektitoimituksista sekä metallien pintakäsittelystä.

Joosep Poom:n vastuulla ovat Baltian maiden asiakkuuksien hoito sekä toimitusprojektien seuranta ja valvonta. Poom:n asemapaikkana on Tallinna.

Yhteystiedot:
joosep.poom@aurajoki.fi
GSM +372 5852 9522
Skype +358 201 746 617

Auran ja Mikkelin tehtailla huoltokatko viikolla 8

Suoritamme Auran ja Mikkelin tehtaillamme huoltoja viikolla 8.

Auran tehdas on ko. viikon yhdessä vuorossa.

Mikkelin tehtaalla emme sinkitse ko. viikolla lainkaan, mutta tavaran vastaanotto ja lähetys ovat avoinna klo 7.00 - 15.30.

Lisätietoa
Aura
Ville Sinkkonen
0201 746 418
ville.sinkkonen@aurajoki.fi 

Mikkeli
Jouni Marttinen
0201 746 535
jouni.marttinen@aurajoki.fi

Aurajoki Oy voimalinjarakentajana

Aurajoki Oy on toteuttanut ja toteuttaa useita voimalinjarakentamisen teräspylvästoimituksia Itämeren alueella. Viimeisimpänä merkittävän kokoluokan referenssiprojektina toteutimme vuosina 2014-2015 Forssan ja Hikiän välisen voimajohtoprojektin teräsrakenteet.

Lue lisää TÄSTÄ.

Teräsrakenneyhdistyksen seminaari 27.10.2016

Aurajoki Oy on mukana Teräsrakenneyhdistyksen pintakäsittelyseminaarissa 27.10.2016 (Nallikari Eden, Oulu).

Seminaaripäivän teemana: Teräsrakenteiden korroosionkestävyyden maksimointi eri olosuhteissa.

Aurajoki Oy:n Juhani Ylitalo käsittelee omassa osiossaan aihetta "Kastosinkityn teräksen korroosio eri olosuhteissa - maaperässä, vedessä, kemikaaleissa, korotetut lämpötilat, kuluminen, kosketus puuhun, betoniin, bimetallinen korroosio".

Päivän ohjelman näet TÄÄLTÄ ja ilmoittautuminen käynnissä 12.10.2016 asti TÄÄLLÄ.

Ympäristömaksu

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja uusi ympäristönsuojeluasetus (713/2014) tulivat voimaan 1.9. ja 10.9.2014. Uudistuksella on ajanmukaistettu ympäristönsuojelulaki vastaamaan perustuslain säännösten kehittynyttä tulkintaa ja Euroopan unionin uudistunutta lainsäädäntöä. Samalla on toteutettu joitain ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta parantavia uudistuksia. Uuden lain myötä mm. ympäristölupien valvonnasta on tullut maksullista toimintaa, josta aiheutuu merkittävää lisäkulua elinkeinonharjoittajille.

Viimeisimmät lakimuutokset ovat tulleet voimaan vuosien 2014 – 2016 aikana ja näillä on ollut vaikutuksia toimialamme päivittäiseen liiketoiminnan harjoittamiseen. Lisäksi EU-tason REACH asetus on tiukentanut raaka-aineiden jäljitettävyysvaatimuksia, sekä nostanut toiminnan harjoittamisessa syntyvien jätteiden hävityskustannuksia ja loppusijoitus vaatimuksia.

Kuumasinkitys toimialana on suuri sähkönkäyttäjä ja sähkömarkkinalain muutos vuonna 2013 velvoittaa sähkön jakeluyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun turvallisuutta ja luotettavuutta. Merkittävä osa muutoksista tulee olla valmiina jo vuonna 2019. Jakeluyhtiöt ovat tästä syystä aloittaneet merkittävät parannukset siirtoverkkoon mm. maakaapelointia lisäämällä. Luotettavuuden parantamisesta aiheutuneet kustannukset tulevat sähköä käyttävien loppuasiakkaiden maksettaviksi kunkin jakeluyhtiön alueella.

Edellä luetelluista syistä johtuen otamme 10.10.2016 alkaen käyttöön erillisen YMPÄRISTÖMAKSUN, joka lasketaan laskun verottomasta loppusummasta ja lisätään erillisenä rivinä laskulle. Ympäristömaksu on 3,3% ja prosentti on kiinteä laskun loppusummasta riippumatta.

Menneen vuoden aikana olemme panostaneet voimakkaasti osaamisemme ja prosessiemme kehittämiseen. Ympäristötekijöiden entistäkin parempi huomiointi sekä vastuullinen liiketoimintamme takaavat jatkossakin asiakkaillemme kaikilta osin kilpailukykyiset tuotteet. Aurajoki Oy on mukana Tilaajavastuu.fi portaalissa, joka osaltaan kertoo tavasta, jolla hoidamme yhteiskunnalliset velvoitteemme.

Ympäristömaksua aletaan soveltamaan uusiin tilauksiin ja vuosisopimuksiin 10.10.2016 alkaen.

Achilles Live -tapahtuma Oslossa

Aurajoki Oy on paikalla Achilles Live -tapahtumassa Oslossa 21. - 22.9.2016. Luvassa seminaareja sekä verkostoitumista liittyen verkon rakentamiseen Norjassa ja Ruotsissa. 

Achilles Oslo2  Achilles Oslo1

Aurajoki Pirkkala Oy:lle uusi tuotantopäällikkö

Insinööri Jukka Iso-Kuortti on kutsuttu Pirkkalan tehtaan konepajaliiketoimintojen tuotantopäälliköksi 20.6.2016 alkaen. Samalla hänestä tulee yksikön johtoryhmän jäsen. Iso-Kuortti tulee yhtiöömme Walpella Oy:stä projektipäällikön tehtävästä.

Toivotamme hänet tervetulleeksi.

Tuotantovastaava Tapio Mustalahti eläköityy 1.7.2016 alkaen. Kiitämme Tapiota yli 11 vuotta kestäneestä ansiokkaasta palvelusta painelaitevalmistuksen tuotannon vetäjänä.

Pirkkalassa 20.6.2016

Jukka Rintala
liiketoimintajohtaja